Educatieve master in de gezondheidswetenschappen

De educatieve masteropleiding Gezondheidswetenschappen wordt gezamenlijk georganiseerd door enerzijds de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en anderzijds de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen of de faculteit Farmaceutische Wetenschappen of de faculteit Diergeneeskunde. De opleiding heeft een studieomvang van 120 studiepunten.

Afstudeerrichtingen

Afstudeerrichting medische wetenschappen

Afstudeerrichting farmaceutische wetenschappen

Afstudeerrichting diergeneeskunde

Afstudeerrichting sociale gezondheidswetenschappen

Schematische weergave

De educatieve masteropleiding bestaat uit 2 onderdelen

1. Component domein 

De component domein is verschillend per afstudeerrichting van de educatieve masteropleiding en bevat vakken die ook in de verschillende domeinmasters voorkomen (bijvoorbeeld diergeneeskunde, biomedische wetenschappen, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie).

2. Component leraar

De component leraar zal voor elke student bestaan uit 60 studiepunten. Van die 60 studiepunten worden er ten minste 45 geprogrammeerd in de educatieve masteropleiding. Een student kan de 15 resterende studiepunten verwerven via een voorbereidingsprogramma vooraf of samen met de educatieve masteropleiding.

De component leraar bevat vier programmalijnen en een keuzeruimte.

Studenten die reeds een masterdiploma behaalden kunnen een verkort traject van 60 studiepunten volgen dat enkel uit de component leraar bestaat.

75 SP component domein

45 SP component leraar

Opleidingsonderdelen domein:  maximum 60 SP

Opleidingsonderdelen leraar:            36 SP

Masterproef: minimum 24 SP

Gerelateerde inhoud