Educatieve master in de maatschappijwetenschappen

De educatieve masteropleiding in de maatschappijwetenschappen wordt gezamenlijk georganiseerd door enerzijds de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en anderzijds de faculteit Politieke en Sociale wetenschappen of de faculteit Recht en Criminologie. De opleiding heeft een studieomvang van 90 studiepunten.

Afstudeerrichtingen

Afstudeerrichting communicatiewetenschappen

Afstudeerrichting criminologische wetenschappen

 Afstudeerrichting politieke wetenschappen

 Afstudeerrichting rechten

 Afstudeerrichting sociologie

Schematische weergave

De educatieve masteropleiding bestaat uit 2 onderdelen

1. Component domein 

De component domein is verschillend per afstudeerrichting van de educatieve masteropleiding en bevat vakken die ook in de corresponderende domeinmaster voorkomen (bijvoorbeeld communicatiewetenschappen, criminologische wetenschappen, sociologie).

2. Component leraar

De component leraar zal voor elke student bestaan uit 60 studiepunten. Van die 60 studiepunten worden er ten minste 45 geprogrammeerd in de educatieve masteropleiding. Een student kan de 15 resterende studiepunten verwerven op de volgende manieren:

      - als een pakket van keuzevakken in een academische bacheloropleiding;

      - via een voorbereidingsprogramma vooraf of samen met de educatieve masteropleiding;

De component leraar bevat vier programmalijnen en een keuzeruimte.

Studenten die reeds een masterdiploma behaalden kunnen een verkort traject van 60 studiepunten volgen dat enkel uit de component leraar bestaat.

45 SP component domein

45 SP component leraar

Opleidingsonderdelen domein:  maximum 36 SP

Opleidingsonderdelen leraar:            36 SP

Masterproef: minimum 18 SP

Gerelateerde inhoud