Werken en studeren

De combinatie werken en studeren is een hele klus en vraagt een goede voorbereiding. Hamvraag is hoeveel tijd kan en wil je per jaar besteden aan je studie. Wie werkt zal doorgaans kiezen voor een deeltijds traject.

Vanuit de opleiding geven we je alvast het volgende mee:

  • De vakken uit de theoretisch vorming van de component leraar vinden plaats na 18u. We voorzien lesopnames zodat je de vakken los van tijd en ruimte kan verwerken.
  • Voor vakken met verplichte aanwezigheden zoals de vakdidactieken en stages moet je uiteraard wel tijd kunnen vrij maken.

 

Wil je de educatieve masteropleiding combineren met een job, dan kunnen de UGent en de Vlaamse overheid je op verschillende manieren ondersteunen.

Werkstudentstatuut

Ben je minstens halftijds tewerkgesteld of oefen je voor minstens 80 uur een zelfstandige activiteit uit, dan kan je via Oasis het werkstudentstatuut aanvragen.

Met dit statuut kan je in samenspraak met de lesgever enkele faciliteiten (individuele opdracht i.p.v. een groepswerk, deelname aan een inhaalexamen …) aanvragen die de combinatie van studeren en werken gemakkelijker kunnen maken.

Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Ben je werknemer tewerkgesteld bij een Vlaamse werkgever in de privésector? Informeer of je recht hebt op Vlaams opleidingsverlof (VOV). 

Het is extra betaald verlof om bijvoorbeeld lessen bij te kunnen wonen, stages of examens te kunnen doen.

Via Oasis kan je een inschrijvingsattest downloaden. Met dit attest kan je je Vlaams opleidingsverlof aanvragen. 

Lees meer over het aanvragen van VOV op het studentenportaal.

Tijdskrediet en zorgkrediet

Tijdskrediet

Ben je een werknemer in de privésector en wil je jouw loopbaan voltijds of deeltijds onderbreken om een (verkorte) educatieve masteropleiding te volgen, dan kan je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor tijdskrediet

Zorgkrediet

Werk je bij de Vlaamse overheid, het onderwijs of een lokaal of provinciaal bestuur en wens je een (verkorte) educatieve masteropleiding te volgen, dan kan je in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor Vlaams zorgkrediet.

Via Oasis kan je een inschrijvingsattest downloaden. Met dit attest kan je je tijdskrediet of Vlaams zorgkrediet aanvragen.

Opleidingscheques voor werknemers

Je bent in het bezit van een diploma hoger onderwijs en je wil in combinatie met je huidige job een (verkorte) educatieve masteropleiding volgen om jouw positie op de arbeidsmarkt te versterken? Enkel indien je deze opleiding volgt in het kader van de door de VDAB erkende loopbaanbegeleiding, kan je gebruik maken van opleidingscheques voor werknemers.

KMO-portefeuille

Ben je zelfstandige en wens je een (verkorte) educatieve masteropleiding te volgen, dan biedt de KMO-portefeuille een financiële tegemoetkoming.

Studietoelagen

Je kan in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een studietoelage. Of je recht hebt en hoeveel deze studietoelage bedraagt kan je nalezen op de website van studietoelagen.

Behoud van uitkering

Ben je werkzoekend en overweeg je een overstap naar het onderwijs? 

  • Vraag na bij de VDAB of je je uitkering kan behouden tijdens het volgen van een educatieve master na bachelor.
  • Volg de verkorte educatieve master met behoud van uitkering dankzij een nieuwe samenwerking tussen de UGent en de VDAB. 

Vragen? 

Je kan met vragen terecht bij de Sociale Dienst van de UGent