Woord vooraf Kortrijk

Em. prof. Kristiaan Versluys

We leven in verwarrende en benarde tijden. Crisis volgt op crisis: uitzonderlijke droogte, pandemie, de belaging van de democratie, inflatie en oorlog in Europa. De vraag die velen zich stellen is of in deze penibele omstandigheden – zonder voorgaande in de afgelopen zeventig jaar - onze burgermaatschappij zal standhouden. Of verzinken we in chaos en neergang?

Uiteraard kan de Wetenschappelijke Nascholing niet al deze kwesties behandelen, laat staan een oplossing bieden. Maar wat de lezingen die ook dit jaar weer worden aangeboden, aantonen is dat onder de radar, ver van het politieke gewoel of het mediageweld, verder gewerkt wordt door onderzoekers om ons gemeenschappelijk lot te verbeteren. De vraagstukken die worden onderzocht zijn complex, resultaten vaak gedeeltelijk en voorlopig. Maar er is vooruitgang, traag maar gestaag.

Door covid moesten verleden academiejaar twee lessenreeksen worden verdaagd. Die worden nu in het programma opgenomen, aangevuld met twee nieuwe onderwerpen. In twee verschillende cycli wordt ingegaan op belangwekkende ontwikkelingen in de geneeskunde. Door spectaculaire innovaties in de DNA-analyse is een genoomgeneeskunde ontstaan die uitzicht biedt op veel preciezere en meer doeltreffende behandelingen van o.a. erfelijke aandoeningen, zeldzame ziekten en kankers. Ook op het gebied van gezondheidstechnologie zijn grote vorderingen gemaakt dankzij de inbreng van burgerlijk biomedisch ingenieurs – technologen met een gedegen kennis van de biomedische en levenswetenschappen.

De wetenschap bestudeert ook belangwekkende historische en maatschappelijke evoluties. Op dit gebied komen twee onderwerpen aan bod met grote actualiteitswaarde: hoe ontstaan burgeroorlogen en gewapende conflicten en hoe ontstond en ontwikkelde zich het keizerrijk China.

Dit belooft opnieuw een academiejaar vol boeiende lezingen te worden. Mijn dank gaat dan ook uit naar al wie bijdraagt tot het succes van deze lezingen: de sprekers, het Organisatiecomité (in het bijzonder em. prof. Antonia Aelterman), de coördinator Mevrouw Kathleen Dekens, de administratieve en technische staf van Campus Kortrijk, en Hogeschool West-Vlaanderen (in het bijzonder Algemeen Directeur Lode De Geyter).

Em. prof. Kristiaan Versluys
Voorzitter Organisatiecomité
Wetenschappelijke Nascholing UGent