Studiegeld permanente vorming 2023-2024

Het studiegeld voor permanente vormingen met centrale inschrijving bestaat uit een vast bedrag (€ 282,10) + een eventueel bijkomend bedrag voor de opleiding.
Het vast bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Endodontologie
3 academiejaren
EER-studenten: € 282,10 vast bedrag + € 4277 per jaar
Niet EER-studenten: € 282,10 vast bedrag + € 15000 per jaar
Zie ook studiegeld Master-na-masteropleiding

Kindertandheelkunde
3 academiejaren
EER-studenten: € 282,10 vast bedrag+ € 4277 per jaar
Niet EER-studenten: € 282,10 vast bedrag + € 15000 per jaar
Zie ook studiegeld Master-na-masteropleiding

Orthodontie
4 academiejaren
EER-studenten: € 282,10 vast bedrag + € 3810 per jaar
Niet EER-studenten: € 282,10 vast bedrag + € 25000 per jaar
Zie ook studiegeld Master-na-masteropleiding

Parodontologie
3 academiejaren
EER-studenten: € 282,10 vast bedrag + € 4277 per jaar
Niet EER-studenten: € 282,10 vast bedrag + € 25000 per jaar
Zie ook studiegeld Master-na-masteropleiding

Reconstructieve tandheelkunde
Wordt niet meer ingericht vanaf AJ 2022-23

Inschrijven voor deze opleidingen: www.ugent.be/inschrijven

Voor andere LLL-opleidingen, zie Ghent Health Academy for Lifelong learning (The GHALL)

Faculteit Diergeneeskunde

Internship
1 of 2 academiejaren
€ 282,10

Residency
3 of 4 academiejaren
€ 282,10

Wetenschappelijk onderzoek
2 academiejaren
€ 282,10

Inschrijven voor deze opleidingen: www.ugent.be/inschrijven

Voor andere LLL-opleidingen, zie Academie voor Diergeneeskunde

Faculteit Farmaceutische wetenschappen

Stage Ziekenhuisfarmacie
€ 282,10

Stage Industrieapotheker
€ 282,10

Inschrijven voor deze opleidingen: www.ugent.be/inschrijven
Voor andere LLL-opleidingen, zie Academy for Lifelong Learning in Pharmacy

Contact

studiegeld@ugent.be