Missie van de Universiteitsbibliotheek

Facilitating open knowledge creation

De missie van de Universiteitsbibliotheek Gent concentreert zich op vier begrippen: duurzaamheid (sustainability), geletterdheid (literacy), gebruikersgerichtheid (user driven) en webstrategie.

1. Duurzaamheid (Sustainability)

We bewaren wetenschappelijke literatuur, erfgoed, archieven en onderzoeksgegevens voor de toekomst. Daarbij is kritische collectievorming belangrijk en die gaat uiteraard gepaard met efficiënte workflows en publieke ontsluiting voor zowel digitale als analoge bestanden.
Openheid is een algemeen streefdoel, voor softwareontwikkelingen (open source) en de collecties (open access, open data) die eenvoudig doorzoekbaar zijn op het internet.
Waar confidentialiteit een punt is, wordt die ook echt gegarandeerd.

2. Informatiegeletterdheid (Literacy)

Informatiegeletterdheid bij studenten, onderzoekers en medewerkers is een noodzakelijke competentie. Zowel het zelfstandig vinden, kiezen, evalueren en gebruiken van de juiste informatie is belangrijk, alsook de selectie van de juiste wegen voor communicatie van eigen onderzoek.
De instructie voor een efficiënt gebruik is een constante opdracht van de bibliotheek door het uitbouwen van leercentra en digitale platformen. Belangrijk daarbij is de directe samenwerking met de academische opleiding.

3. Gebruikersgericht (user driven)

De Universiteitsbibliotheek Gent wil in wetenschappelijke communicatie als link tussen student of onderzoeker en het informatielandschap fungeren. De gebruiker staat daarbij centraal en het doel is de gewenste inhoud en dienstverlening te leveren waar en wanneer hij/zij het wil / nodig heeft, dit in een fysiek en digitaal stimulerende omgeving. Strategisch mee beslissen in het aankopen van bronnen en het kiezen van te digitaliseren collecties is mogelijk.
Het duurzaam toegankelijk maken van de eigen wetenschappelijke output zodat die internationale uitstraling krijgt is een belangrijke factor.

4. Webstrategie (webstrategy)

Het doel is diensten en collecties van de volledige Universiteitsbibliotheek Gent vlotter aan te bieden en beter te integreren in de bestaande werkprocessen van onderwijs en onderzoek. Het onderscheid digitaal en niet-digitaal valt weg.
Overkoepelende webservices voor het gecoördineerd gedistribueerd bibliotheeknetwerk worden daarvoor uitgebouwd.