Professor John Knox

Professor John Knox van Wake Forest University School of Law in North Carolina is een internationaal erkend expert op het gebied van mensenrechten en internationaal milieurecht. Hij stelde, als Special Rapporteur on Human Rights and the Environment, voor de VN-Mensenrechtenraad een groot aantal gezaghebbende rapporten op over de toepassing van de mensenrechten op de milieuproblematiek.

De brug tussen mensenrechten en milieu

"John Knox heeft duidelijk gemaakt dat mensenrechten niet behoorlijk kunnen uitgeoefend worden als het leefmilieu onvoldoende bescherming geniet en dat milieubescherming zonder eerbiediging van de mensenrechten gedoemd is te mislukken.

Hij heeft zijn boodschap niet beperkt tot de spreekwoordelijke academische ivoren toren, maar is steeds actief geweest binnen diverse nationale en internationale beleidscirkels."

Professor Luc Lavrysen, faculteit Recht en Criminologie, is promotor van dit eredoctoraat.

Laudatio voor professor John Knox vanuit het Park van Ooit, vlakbij de muurschildering van de Gentse street art artiest Cee Pil. Cee Pil zoekt in zijn werk vaak het contrast op tussen natuur en cultuur. Rustige, mooie beelden van fauna en flora verstoort hij met surrealistische, bijna digitaal ogende effecten. Die zijn bedoeld om toeschouwers aan het denken te zetten over hoe mensen, dieren en planten met elkaar samenleven. 

Is de bescherming van het milieu een mensenrecht? De strijd van eredoctor John H. Knox

Meer frequente milieurampen door de klimaatverandering, plant- en diersoorten die verdwijnen, ecosystemen die verstoord raken. Het zijn milieuproblemen, maar steeds vaker vormen ze een bedreiging voor de mensenrechten, zoals het recht op gezondheid of zelfs het recht op leven. Het roept de vraag op of het recht op een gezond leefmilieu eigenlijk een mensenrecht is.

Professor John Knox

Eredoctor John Knox:
"We moeten dringend internationale inspanningen leveren om het milieu te beschermen en dus onze mensenrechten veilig te stellen."

Lees hier het interview

Dankwoord