prof. dr. Orhan Agirdag - Uitdagingen van etnische diversiteit in het onderwijs

Het onderwijs is de laatste decennia ongetwijfeld veel diverser geworden. In deze uiteenzetting wordt er stilgestaan bij een aantal uitdagingen (en opportuniteiten) van etnische diversiteit in het onderwijs. De belangrijkste uitdaging is wellicht etnische en sociaaleconomische ongelijkheid in schoolprestaties.

Daarnaast is er de segregatie van leerlingen en dit weerspiegelt zich in de samenstelling van een school: leerlingen zijn vaak gesegregeerd in ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen. De vraag is of schoolsegregatie een impact heeft op de onderwijsprestaties en of wat de compenserende rol is geweest van de GOK-financiering.

De stijgende multiculturaliteit heeft ook een weerslag op de onderwijscurricula. Hoewel intercultureel/multicultureel onderwijs behoort tot de eindtermen, is het niet altijd duidelijk wat dit moet inhouden. De vraag is of leraren voldoende voorbereid worden om te doceren in diverse contexten.

Ten slotte, is er vanuit het onderwijsbeleid en scholen de meeste aandacht gegaan naar talige diversiteit. Stijgende talige diversiteit gaat paradoxaal genoeg samen met een toenemende eentaligheidsideologie waarbij men verwacht dat anderstalige leerlingen uitsluitend Nederlands spreken. Taalremediëring wordt als de ultieme oplossing omarmd, terwijl er weinig aandacht gaat naar taalvalorisatie: de moedertaal wordt vaak buiten de schoolpoorten geplaatst. Maar kan talige diversiteit ook gezien worden als een opportuniteit die ingeschakeld kan worden als didactisch kapitaal?

De lezing wordt afgesloten met een aantal adviezen ter bevordering van diversiteit in het (hoger) onderwijs.

Orhan Agirdag is in 1984 geboren als laatste kindje van een Limburgs mijnwerkersgezin. Na zijn middelbare studies in Heusden-Zolder, studeerde hij Sociologie aan de KU Leuven, waar hij in 2007 met onderscheiding afstudeerde. Vanaf 2008 werkte hij als bursaal aan de Universiteit Gent binnen het kader van een FWO-project onder de begeleiding van Mieke Van Houtte en Piet Van Avermaet. In 2011 promoveerde Orhan Agirdag tot Doctor in de Sociologie met een onderzoek naar de gevolgen van schoolsegregatie in Vlaanderen. Agirdags doctoraatsproefschrift werd achtereenvolgens bekroond met de Charles Ullens Prijs van de Koning Boudewijn Stichting, met de Prijs van de Stichting P&V voor onderzoek naar uitgesloten jongeren en met de Dissertatieprijs van de Vereniging voor Onderwijsresearch en het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek. Op basis van zijn gehele curriculum werd Orhan Agirdag ook bekroond met de Frans van Cauwelaertprijs in 2014. Na zijn doctoraat behaalde Orhan Agirdag een Fellowship van de Belgian American Education Foundation en een Honorary Fellowship van de Fulbright Commission, en was hij als visiting scholar verbonden aan de prestigieuze University of California Los Angeles. Sinds april 2014 is hij als docent verbonden aan Universiteit van Amsterdam waar hij onderwijsbeleid doceert en waar hij een VENI-beurs heeft ontvangen van het NWO voor een onderzoek naar meertaligheid in het onderwijs. In zijn onderzoek combineert Orhan Agirdag inzichten van sociologie, onderwijskunde en linguïstiek. Meer specifiek bestudeert hij hoe brede maatschappelijke tendensen zoals groeiende etnische diversiteit en technologische ontwikkelingen een invloed hebben op verschillende onderwijsprocessen. Hierbij hanteert hij zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoekmethoden. Zijn werk is gepubliceerd in meer dan 20 internationale journals en als verschillende hoofdstukken in boeken. In eerste instantie gaat het in Agirdags werk om fundamenteel onderzoek, maar hij maakt regelmatig de vertaling naar de praktijk en het beleid. De voorbije jaren is hij daarom uitgenodigd op tientallen evenementen voor een lezing of om deel te nemen aan een debat. Ook treedt hij regelmatig op in de Vlaamse media met bijdragen over onderwijs en samenleving

Praktisch

22-03-2016

12u30 - 14u00

Raadzaal UFO
Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent

Presentatie

Link presentatie

Praktisch

22-03-2016

12u30 - 14u00

Raadzaal UFO
Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent

Presentatie

Link presentatie