Ondersteuning van studenten

Maximale talentontplooiing

De UGent streeft in haar ondersteuning naar een maximale talentontplooiing van haar studenten. Uitgangspunten zijn:

 • De UGent geeft elke student die intrinsiek over de capaciteiten beschikt, de kans om hoger onderwijs te volgen, ongeacht afkomst, sociale klasse, functiebeperking of vorig parcours.
 • De UGent hanteert een emancipatorische visie op de (toekomstige) student. Ze beschouwt studenten als actieve, zelfstandige, zelfredzame en zelfregulerende individuen, die met de juiste tools en begeleiding kunnen en durven kiezen.
 • De UGent hanteert het gelijkekansenbeginsel en het tweedekansbeginsel.
  • Alle studenten hebben evenveel recht op maximale talentontwikkeling.
  • Studenten met een minder vlotte studieloopbaan krijgen de kans zich te herpakken, binnen zekere bindende voorwaarden.
 • De UGent waarborgt de kwaliteit en uniformiteit van ondersteuning en begeleiding via haar visie op studentenbegeleiding.

Hoe realiseert de UGent de ondersteuning van studenten?

De UGent voorziet informatie, advies en begeleiding vanaf het moment dat een leerlingen secundair onderwijs hun weg zoeken zoekt richting hoger onderwijs tot op het moment dat studenten een diploma behalen en de UGent verlaten. De UGent ondersteunt dus zowel instromende, doorstromende als uitstromende studenten.

Instroom

De UGent zet oriënterings- en voorbereidingsinitiatieven op om (toekomstige) studenten te ondersteunen bij het kiezen van een opleiding die bij past bij hun talenten en ambitie:

 • de Studiekiezer
  Deze website bevat het volledige opleidingsaanbod van de UGent bevat en informeert onder meer over de inhoud van de opleiding, het bijhorende studieprogramma, de toelatingsvoorwaarden, het studiegeld, de infodag van de opleiding en mogelijke vervolgtrajecten.
 • SIMON
  Dit online studiekeuze-instrument helpt studiekiezers een opleiding te vinden die aansluit bij hun persoonlijke interesses en vaardigheden.
 • Diverse oriënterings- en voorbereidingsinitiatieven
  Via smaakmakers als Open Lessen, Try-outs, infodagen kunnen studenten inschatten of de studie voldoende aansluit bij hun persoonlijke interesses en hun persoonlijk profiel. In nauwe samenwerking met de faculteiten en opleidingen.

In- en doorstroom

De UGent biedt in- en doorstromende studenten optimale administratieve ondersteuning:

 • Via de self-service-faciliteiten binnen Oasis kunnen de meeste studenten zich volledig online inschrijven. Alle informatie en attesten worden eveneens online aangeboden. Als dat nodig is, biedt de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma’s bijkomende ondersteuning.
 • Achter de schermen communiceert de UGent met de betrokken diensten over onder meer het groeipakket (het nieuwe kinderbijslagsysteem), leerkrediet en beursstatuut.
 • De facultaire studentenadministratie staat in voor het beheer van het individuele curriculum van elke student en de inroostering van onderwijsactiviteiten en examens. Als studenten slagen voor opleidingsonderdelen en uiteindelijk voor hun opleiding, ontvangen ze creditbewijzen, het diploma en het bijhorend diplomasupplement – de meeste daarvan ook digitaal.

Doorstroom

 • De UGent voorziet in een uitgebreid aanbod begeleiding en advies tijdens de studieloopbaan. Met vragen rond studieaanpak, studiegebonden of persoonlijke moeilijkheden, studeren met een functiebeperking, taalbegeleiding- en advies, financiële ondersteuning, ongewenst gedrag kunnen studenten bij medewerkers van verschillende afdelingen en directies terecht.
 • De specifieke begeleiding van de (eerstejaars)studenten gebeurt grotendeels op het niveau van de verschillende opleidingsonderdelen.
 • Iedere faculteit aan de UGent heeft een Monitoraat. Studiebegeleiders en trajectbegeleiders bundelen er hun krachten en nemen initiatieven om het studeren vlotter en efficiënter te laten verlopen. Het aanbod verschilt van faculteit tot faculteit.
 • Studenten kunnen met vragen of klachten in het ruimer kader van het onderwijs- en examenreglement terecht bij de facultaire en institutionele ombudsdiensten.

Uitstroom

 • De UGent faciliteert de overgang naar de arbeidsmarkt: via de Student Career Hub kunnen studenten zich voorbereiden op hun toekomstige loopbaan en de zoektocht naar hun eerste job starten.
 • De UGent voorziet in een uitgebreid, kwaliteitsvol aanbod van niet-initiële opleidingen gericht op specialisatie en levenslang leren via de Academies voor levenslang leren, vaak in samenwerking met bedrijven of beroepsverenigingen. Het kan gaan over eenmalige initiatieven, lezingen, studiedagen en korte modules, maar ook over langere opleidingen van één of meer jaren en postgraduaatsopleidingen. Het leren stopt immers niet na het behalen van het diploma. In de technologisch snel veranderende maatschappij is het belangrijk om competenties te blijven vernieuwen.

Meer weten?