Transitie UGent

Transitie UGent bestaat 10 jaar! Al 10 jaar lang komen we bijeen, genieten we van de energie en het samenhorigheidsgevoel en proberen we te duwen. Met beleidsvoorbereidend werk, met actie, met een memorandum, met een Raretijden-courant, met voorstellen, met man en macht, … Geniet van deze reportage.

Wie zijn we?

Transitie UGent is een denktank van geëngageerde personeelsleden en studenten, experts en beleidsvoerders, die ervan overtuigd zijn dat de UGent een belangrijke rol kan spelen op het vlak van duurzame ontwikkeling. De denktank dient als een open vernieuwingsnetwerk, waarin jullie samen met ons het  enthousiasme hoog kunnen houden, nieuwe acties en suggesties kunnen aanbrengen en nauw betrokken kunnen blijven bij het duurzaamheidsbeleid van de UGent.

Transitie UGent schrijft transitieplannen (klimaatplan UGent) en volgt de voortgang opSummerschool Klimaat workshop: Campus Sterre klimaatneutraal.

Afgelopen jaar ondervonden we nog maar eens hoe waardevol het netwerk Transitie UGent is. In opdracht van de RVB werken we aan een klimaatplan. Voor alle relevante beleidsplannen worden ambities vastgelegd, grenzen afgebakend en acties geformuleerd. De resultaten worden jaarlijks opgevolgd door de Raad van Bestuur en de acties worden bijgestuurd waar nodig. We werken rond CO2-reductie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit. Een ongelofelijke opdracht, maar we konden rekenen op velen onder jullie: vanuit jullie expertise, vanuit jullie engagement, vanuit jullie ervaring in de job. Het versterkt de boodschap, de geloofwaardigheid, het draagvlak.

Reactie van enkele 'uitdagers' op het duurzaamheidsverslag van de UGentTransitie UGent 1

In dit filmpje reageren de vicerector en de beheerders op bedenkingen, suggesties en pleidooien van enkele ‘uitdagers’ die ons duurzaamheidsverslag onder de loep namen: Hans Bruyninckx (directeur Europees Milieuagentschap), Thomas Leysen (ondernemer), Joris Meys (initiatiefnemer petitie klimaatnoodtoestand), Natalie Eggermont (klimaatactivist), Nicolas Bearelle (ondernemer), Korneel Rabaey (onderzoeker) en Zuhal Demir (minister). Wil jij ook reageren? Doe dit via onze Facebook-pagina of via duurzaam@ugent.be.

Raden en commissies reflecteren over de betekenis van de klimaaturgentie voor hun beleidsdomeinRaretijdenkabinet

Tijdens de klimaattop in Glasgow bouwden we in het UFO een Raretijdenkabinet, waar delegaties van belangrijke beslissings- en adviesorganen reflecteerden over de betekenis van de hoogdringendheid van de klimaatproblematiek voor hun raad/commissie en over hun verantwoordelijkheden. Het was een waardevolle denkoefening in een setting die ons dwong om verder te kijken dan het hier en nu. Er kwamen interessante ideeën naar boven waarmee we verder aan de slag willen, soms door het idee gewoon bespreekbaar te maken, soms door het concreet uit te werken. We bundelden alles in een online-krant. Iedereen kan hier vanuit zijn functie, verantwoordelijkheid, invloed, … mee aan de slag.

Volgende bijeenkomst van Transitie UGentTransitie UGent 2

Wanneer?

28/6/2022, van 12u tot 14u30

Waar?

Campus Coupure, bij mooi weer in de tuin

Programma

 • Lunch van Veggie=Hallal
 • 12u30-13u: prijsuitreiking '10 strafste duurzaamheidsacties'
 • 13u-14u30: aanschuiven aan thematafels:
  • Woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen: Met de invoering van het parkeerbeleid en de gelijkschakeling van dienstverplaatsingen met de auto en met de fiets werd uitvoering gegeven aan enkele cruciale punten uit het bedrijfsvervoerplan 2015-2020. Maar we zijn er nog niet... We schreven samen met experten en beleidsmedewerkers een transitieplan 2030 en luisteren graag naar jullie feedback.
  • Duurzame voeding: Het IPCC benadrukt in zijn rapporten de noodzaak voor een meer plantaardig dieet en een vermindering van vleesconsumptie. Dit moet zich vertalen in de maaltijden die de UGent aanbiedt. We stellen jullie graag voor wat al gebeurt of in de pipeline zit en gaan graag in dialoog over mogelijke vervolgstappen.
  • Circulair bouwen: In het masterproefatelier ‘circulair bouwen’ werken studenten op verschillende aspecten van circulair bouwen en gebruiken ze gebouwen van de UGent als case. De studenten stellen hun masterproeven kort voor en de projectleider van de renovatie Aula-Paddenhoek-Korte Meer vertelt welke circulaire aspecten nu al opgenomen kunnen worden in het renovatiedossier. Voer voor beleidsvoorbereidend werk...
  • Duurzaam reisbeleid: Als je ergens kunt geraken met een treinreis van minder dan 8u, dan vlieg je niet meer. Dit keurde de RVB vorig jaar goed, samen met nog verschillende andere acties om alternatieven en frontrunners meer in de kijker te zetten en de CO2-bijdrage fors te verhogen. Wat is de impact van dit reisbeleid? En hoe effenen we het pad naar extra (noodzakelijke) maatregelen?
  • Duurzaamheidsonderzoek, ‘slow science’ en ‘responsible research & innovation’: Welk type onderzoek hebben we nodig voor sociaal-ecologische transities? Stimuleert de UGent dit soort onderzoek? Wat moet anders? Welke engagementen staan in het transitieplan en hoever staat het daarmee? Hoe kunnen we aan de slag met de suggesties vanuit het Raretijdenkabinet?
  • Actie n.a.v. klimaattop 2022 in Egypte: Een nieuwe klimaattop. Een nieuwe kans om duurzaamheid hoger op de agenda te krijgen. Vorig jaar organiseerden we een Raretijdenkabinet en lieten we vertegenwoordigers van belangrijke beslissings- en adviesorganen reflecteren over de betekenis van de hoogdringendheid van de klimaatproblematiek voor hun raad/commissie en over hun verantwoordelijkheden. Wat bereiden we tegen dit najaar voor?
  • Scientist Rebellion: Een groep UGent’ers neemt het initiatief om een Belgische tak van Scientist Rebellion op te richten. Deze internationale beweging richt zich op de mobilisatie van wetenschappers en academici in alle disciplines, dus niet enkel van klimaatwetenschappers. Tijdens deze thematafel wordt een toelichting gegeven over het hoe en waarom van burgerlijke ongehoorzaamheid en verkend wat er leeft binnen de groep. Ook als u niet meteen zelf actie wil voeren maar toch interesse hebt om te komen meeluisteren, bent u zeker welkom!
  • Actieve hoop: Ben je geraakt door de ernstige schade die de mens toebrengt aan het leven op aarde? Voel je je soms overweldigd door de omvang van de uitdagingen waar we op dit moment mee geconfronteerd worden? Steven Vromman en Yannick De Strycker geven je in een workshop handvatten om die gevoelens van onmacht om te zetten in kracht en actie, gebaseerd op het boek 'actieve hoop' van Joanna Macy.

Inschrijven

Schrijf je in! Dan weten we precies voor hoeveel personen we een lunch moeten bestellen! 

Ons memorandum

Tijdens het gala van de duurzame universiteit stelde Transitie UGent haar nieuwe memorandum voor. Met aantrekkelijke toekomstbeelden en heel wat voorstellen voor acties, beleidsmaatregelen en experimenten wil ze het UGent-bestuur én jou inspireren om het voortouw te nemen in de transitie naar een duurzame samenleving. Verschillende vakgroepen en studentengroepen deden het al voor. 

Herbeleef het event hier met de vele foto's en een filmpje

Transitie UGent 4 

 memorandum 2018

Memorandum Transitie UGent 2014

memorandum 2014

Memorandum Transitie UGent 2012

memorandum 2012