Geschiedenis

Sinds 1817 zet de Universiteit Gent aan tot kritisch en onafhankelijk denken. De voorbije 200 jaar telde de UGent vele eminente wetenschappers en zelfs Nobelprijswinnaars. Enkele hoogtepunten:

Schilderij van Mattheus Van Bree van de plechtige installatie van de Universiteit van Gent door de prins van Oranje in de troonzaal van het stadhuis op 9 oktober 1817 (Collectie Rijksmuseum, Amsterdam).1817 Plechtige opening

De universiteit werd opgericht door koning Willem I van Oranje in 1816 en plechtig geopend op 9 oktober 1817 in het Gentse Stadhuis. Het eerste professorenkorps telde 16 leden, 190 studenten schreven in voor 4 faculteiten: Letteren, Rechten, Geneeskunde en Wetenschappen.

1830 HerstelTafereel van de Septemberdagen van 1830 op de Grote Markt te Brussel, geschilderd door Gustaaf Wappers in 1835 (Collectie KMSKB, Brussel).

Door de politieke scheiding met Nederland werden de faculteiten Letteren en Wetenschappen afgeschaft. Het zou 35 jaar duren vooraleer het bevolkingspeil van 1830 terug werd bereikt.

1876 Vernieuwing

Het onderzoekswerk doet zijn intrede. Onder het professorenkorps enkele eminente persoonlijkheden: de fysicus Plateau, de fysioloog en aliënist Guislain, de historicus Pirenne, enz.

1882 Eerste vrouw

In 1882 kwam Sidonie Verhelst als eerste vrouw aan de UGent studeren. De Brusselse Emma Leclercq, die al een kandidaatsdiploma in de natuurwetenschappen van de ULB op zak had, was de eerste vrouw die het einddiploma behaalde.

1911 Nobelprijs voor Maurice Maeterlinck

Dichter, toneelauteur, essayist, vertaler en UGent-alumnus Maurice Maeterlinck ontving de Nobelprijs voor de Literatuur onder andere voor de impact van zijn toneeldebuut La Princesse Maleine.

En nu naar Gent! Affiche ter promotie van de vernderlandste universiteit van Gent in 1930 (Collectie AMVC Letterenhuis)1930 Vernederlandsing

De vernederlandsing van de universiteit vond plaats in 1930, toen België zijn 100-jarig bestaan vierde. Het neerhalen van de taalbarrière vormde een belangrijke stap naar democratisering en wetenschappelijke ontplooiing.

Uitreiking van de Nobelprijs aan Corneel Heymans in de Aula op 10 januari 1940. Links op de foto koningin Elisabeth naast een lege troon voor koning Leopold III, afwezig omwille van de oorlogsdreiging (Collectie Universiteitsarchief Gent).1938 Nobelprijs voor Corneel Heymans

Professor Corneel Heymans kreeg als enige Vlaming in 1938 de Nobelprijs voor zijn ontdekkingen op het gebied van de ademregulatie.

In 1991 verdwijnt de naam 'Rijksuniversiteit Gent'. Voortaan heet de universiteit 'Universiteit Gent' of 'UGent' (Collectie Universiteitsarchief Gent - foto Fotoklas UGent).1991 RUG wordt UGent

Het decreet van de Vlaamse Gemeenschap hertekent het universitaire landschap: de 'Rijksuniversiteit Gent (RUG)' krijgt haar nieuwe naam 'Universiteit Gent' of 'UGent' en krijgt ook een grotere autonomie.

augent2003 Oprichting AUGent

De 'Associatie Universiteit Gent' of 'AUGent' wordt officieel opgericht. De Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool en Hogeschool West-Vlaanderen tellen samen 60.000 studenten en 8.500 personeelsleden.

Campus Kortrijk2013 Integratie hogescholen

Een 40-tal academische opleidingen van de hogescholen binnen de AUGent wordt overgebracht naar de UGent. De universiteit wordt in 1 klap 6.800 studenten, 600 personeelsleden, enkele campussen in Gent én een Campus Kortrijk rijker.

Professor Anne De Paepe wordt op 1 oktober de eerste vrouwelijke rector van de UGent.

Ghent University Global Campus2014 Global Campus in Zuid-Korea

Ghent University Global Campus (GUGC) is de eerste Europese universiteit in Songdo, Zuid-Korea. De UGent biedt er bacheloropleidingen aan in Moleculaire Biotechnologie, Milieutechnologie en Food Technology.

2017 Feest 200 jaar UGent

In 2017 vierde de UGent haar 200e verjaardag. Voor de gelegenheid was er een uitgebreide expo over de geschiedenis in het STAM (Stadsmuseum Gent), schitterde het UGent-logo op een postzegel en 2-euromunt, er kwam een officieel bezoek van 80 rectoren, stichtingsbal, fietstocht van 200 km, internationale roeiregatta, ...

Als slotstuk organiseerde de universiteit het stadsfestival 'Iedereen UGent' met meer dan 25.000 bezoekers!

Bron: Universiteitsarchief - UGentMemorie