Wetenschappelijke integriteit

Academisch onderzoek dankt zijn legitimiteit aan de kwaliteit van de uitvoering. Tal van stakeholders (burgers, overheid, industrie, middenveld, …) rekenen op de wetenschap voor objectieve en genuanceerde kennisaccumulatie op het hoogste niveau. Als toonaangevende onderzoeksinstelling zet de UGent zich dagelijks in om deze kwaliteitseisen te handhaven, te verbeteren en te verfijnen. Kwaliteitszorg is voor de UGent een centraal begrip.

Beleidsplan

Binnen het streven naar kwaliteit in onderwijs en onderzoek neemt wetenschappelijke integriteit een belangrijke plaats in. Het ‘Beleidsplan Wetenschappelijke Integriteit’ biedt een kader voor het handhaven en bevorderen van de integriteit in de onderzoekspraktijk.

Het beleidsplan promoot een preventief tweesporenbeleid gericht op:

  1. het stimuleren van ‘Good Research Practices’ die zowel voor de individuele onderzoeker, het onderzoek als de onderzoeksomgeving een kwalitatieve verbetering teweegbrengen
  2. het verbeteren van de algemene kwaliteitscultuur door de implementatie van een Beleidsplan Onderzoek gericht op het streven naar excellentie met aandacht voor de noodzakelijke evenwichten.

Recente fraudegevallen over de hele wereld hebben tevens de noodzaak aangeduid van een repressief beleid als ultimum remedium. De universiteit voorziet in de nodige procedures en mechanismen om op te treden tegen onderzoekers in het geval van inbreuken op de wetenschappelijke integriteit.

Commissie Wetenschappelijke Integriteit

Het spreekt voor zich dat wetenschappelijke integriteit moet beschermd worden, maar oordelen of de grenzen van integriteit geschonden zijn, is niet eenvoudig. Reeds in 2010 werd door de Raad van Bestuur aan de UGent een Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (CWI) opgericht.

Door het volgen van de procedure oordeelt een onderzoekscommissie van de CWI of er al dan niet sprake is van een inbreuk tegen de 'Ethische code voor het wetenschappelijk onderzoek in België' en/of tegen de voor de instelling geldende richtlijnen die gerelateerd zijn aan wetenschappelijke integriteit (publicatiebeleid,  eventuele (facultaire) auteursrichtlijnen, charter voor doctorandi, …).

Melding doen

Iedereen kan een vermeende inbreuk op de wetenschappelijke integriteit melden bij het centraal meldpunt:

Universiteit Gent - Directie Onderzoeksaangelegenheden
Commissie Wetenschappelijke Integriteit
t.a.v. Rita Cortvrindt
Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent
CWI@UGent.be

Tweede opinie?

Indien je na de behandeling van een dossier door de CWI van UGent niet tevreden bent met het resultaat, heb je de mogelijkheid om aan een interuniversitaire commissie een tweede mening te vragen.

In 2011 nam het FWO het initiatief voor deze Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (VCWI). De opdrachten beperken zich tot het:

  • adviseren over concrete dossiers die reeds behandeld zijn in één of meerdere van de commissies voor wetenschappelijke integriteit van de Vlaamse universiteiten
  • adviseren over meer algemene vragen betreffende deze materie vanwege wetenschappelijke instellingen in Vlaanderen

Contact:
Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit
Paleis der Academiën - Hertogstraat 1 - 1000 Brussel
secretaris@vcwi.be
02 550 23 32