Milieu-natuurwetenschappen

De richting milieu-natuurwetenschappen behandelt vooral milieumanagement en milieurapportering.

Bachelor milieu-natuurwetenschappen

Een opleiding voor wie geïnteresseerd is in de bestudering van duurzaamheidsthema's en de zoektocht naar effectieve oplossingen.

Studiegids bachelor milieu 2022-2023

Master environmental sciences

Het doel van deze masteropleiding is het opleiden van academische milieuprofessionals die kunnen bijdragen aan het wetenschappelijk beschrijven, analyseren en oplossen van milieuvraagstukken.

Studiegids master environmental sciences 2022-2023

Studenten Open Universiteit die hun bachelor (bijna) afgewerkt hebben, dienen een adviesgesprek aan te vragen alvorens aan hun master te beginnen.

    Losse cursussen

    Het is steeds mogelijk een aantal losse cursussen te volgen binnen de bachelor (voor zover aan de ingangseisen op cursusniveau voldaan wordt). Deze cursussen kunnen eventueel later in een diplomaprogramma ingebracht worden.

    Verdere informatie