Empowering Customers to Save Energy by Informative Billing

Intelligent Energy Europe

In de aanloop naar 2020 wil dit Europees project de energiemarkt transparanter maken, en op die manier de consument in staat stellen energie te besparen. Het project gaat deze uitdaging aan en reikt de consument hiervoor de nodige tools aan door hen o.a. te betrekken en te informeren, door hen te helpen om energiebesparende maatregelen te nemen op basis van de informatie die ze aflezen op hun rekeningen en via speciaal ontworpen online applicaties.

Twaalf partners uit 5 Europese landen slaan de handen in elkaar om deze tools uit te werken: Spanje (International Center for Numerical Methods in Engineering, Grup El‐Gas, GISCE‐TI SL), Frankrijk (Hespul Association, Gas Electricity of Grenoble, Local Energy and Climate Agency of Grenoble Area), Italië (Politecnico di Torino, Iren Energia Spa, SINERGIE Consortium Limited Company, Municipality of Reggio Emilia), Oostenrijk (Linz AG) en België (Universiteit Gent, Power-Link).

EMPOWERING brengt energieleveranciers en eindgebruikers samen om meer informatieve facturatiediensten te implementeren, en zo energieprestatieprogramma’s en de ontwikkeling van energiediensten te optimaliseren. Deze programma’s en diensten zullen vervolgens worden getest op een doelgroep van ruim 344.000 Europese consumenten. Terzelfdertijd draagt dit ambitieuze project bij tot de EU 2020-doelstellingen rond energie-efficiëntie en het inzetten van hernieuwbare energiebronnen (20% minder broeikasgassen, 20% meer hernieuwbare energieproductie en 20% meer energie-efficiëntie).

Partners

Meer informatie

Dit project wordt gesteund door het Intelligent Energy Europe programma voor de periode april 2013 t/m september 2015.