Nieuw onderzoek (kinderen 8 -13 jaar)

kinderen

Binnenkort start Rachida El Kaddouri voor EXPLORA met een nieuw onderzoek. Binnen dit onderzoek hoopt zij een beter zicht te krijgen op:

  1. Wat er precies gebeurt in de hersenen bij sociale informatieverwerking,
  2. Wat er precies gebeurt in de hersenen tijdens het verwerken van verschillende prikkels (zoals geluid en tast),
  3. Wat het verband is tussen de 2 bovenstaande aspecten.

Hiervoor is ze op zoek naar kinderen tussen 8 en 13 jaar oud die gediagnosticeerd zijn met autismespectrumstoornis (ASS), maar ook naar kinderen tussen 8 en 13 jaar oud zonder een ontwikkelingsstoornis.

Tijdens het onderzoek worden EEG-metingen gemaakt terwijl de deelnemer een aantal computertaken uitvoert (met een soort van badmuts op het hoofd). EEG staat voor elektro-encefalografie en is een pijnloze, volstrekt onschadelijke manier om hersenactiviteit in kaart te brengen. De meeste kinderen die dit al ondergaan hebben, vonden het een leuke ervaring.

Voor meer informatie over het onderzoek of om deel te nemen, bekijk de folders hieronder:

Folder kinderen met ASS
Folder kinderen zonder ontwikkelingsstoornis

Contact: