De relatie tussen voorkeur voor voorspelbaarheid en autisme

De relatie tussen voorkeur voor voorspelbaarheid en autisme

Mensen met autismespectrumstoornis (ASS) hebben vaak een verhoogde voorkeur voor voorspelbaarheid. In het wetenschappelijke veld is hier echter relatief weinig aandacht voor. Sommige studies suggereerden zelfs dat het verband tussen voorkeur voor voorspelbaarheid en ASS misschien minder algemeen is dan gedacht. In een recent gepubliceerd artikel vonden we nu in drie verschillende taken dat er wel degelijk een verband bestaat tussen kenmerken van ASS in de neurotypische populatie en een voorkeur voor voorspelbaarheid in een gecontroleerde, experimentele setting.

161 mensen met meer of minder kenmerken van ASS maar zonder een officiële diagnose van ASS namen deel aan dit experiment. Hierbij voerden ze drie computertaken uit die elk een voorkeur voor voorspelbaarheid maten. In de eerste taak hoorden ze meer of minder voorspelbare melodieën en vonden we dat mensen met meer kenmerken van ASS een sterkere voorkeur hadden voor de meer voorspelbare melodieën. In de tweede taak werd de proefpersonen gevraagd om aan te duiden hoe mooi ze afbeeldingen vonden. De afbeeldingen werden kort voorafgegaan door een subliminale (onbewuste) presentatie van ofwel een eenvoudige versie van dezelfde, ofwel een andere afbeelding. We zagen dat mensen met meer kenmerken van ASS, in vergelijking met mensen met minder ASS-kenmerken, de afbeeldingen mooier vonden wanneer ze voorafgegaan werden door dezelfde afbeelding dan door een andere afbeelding. De laatste taak was een goktaak, waarin de proefpersonen geld probeerden te verzamelen door telkens een kaart te kiezen uit verschillende pakken kaarten die geld konden opleveren. De verschillende pakken kaarten varieerden in hoe voorspelbaar de winst was die ze opleverden. We vonden dat mensen met meer kenmerken van ASS, niet vaker maar wel sneller kozen voor het meest voorspelbare pak kaarten.

Voor zover wij weten, is dit de eerste keer dat een verband tussen voorkeur voor voorspelbaarheid en ASS werd aangetoond in een gestandaardiseerde onderzoeksomgeving. Dit opent de deur naar verder systematisch onderzoek rond dit kenmerk van ASS, bijvoorbeeld naar hoe deze voorkeur voor voorspelbaarheid samenhangt met stress.

Link naar het artikel: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aur.2244

Meer informatie:
Judith Goris
EXPLORA