Examencommissie per opleiding

De rol van een examencommissie staat uitgebreid beschreven in het onderwijs- en examenreglement (OER). De  examencommissies per opleiding zijn bevoegd voor het verklaren dat de student geslaagd is voor een bepaalde opleiding of voorbereidings- of schakelprogramma en dat het diploma of getuigschrift kan uitgereikt worden; het toekennen van de graad van verdienste aan een student voor een opleiding; en het nemen en toepassen van een examentuchtbeslissing.

Een examencommissie per opleiding heeft, behoudens in geval van een materiële vergissing, geen bevoegdheid om de examencijfers aan te passen.

Contact

Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning
Bart Vandecasteele
fdo.PP@UGent.be, tel. 09 264 6360