Doctoraatsverdediging Deborah Louise Sinclair

(22-04-2022) Op woensdag 20 april 2022 verdedigde Deborah Louise Sinclair met succes haar doctoraatsproefschrift, getiteld: “Recovery and substitute addictions in the Western Cape, South Africa: A multi-perspective approach” (promotor: prof. W. Vanderplasschen).

Deborah Louise SinclairIn dit joint PhD-onderzoek met de University of the Western Cape (Kaapstad) ging Deborah op zoek naar het voorkomen van substitutiegedragingen en -verslavingen bij personen die verslaafd waren aan alcohol of illegale drugs in Zuid-Afrika. Aan de hand van kwantitatief en kwalitatief onderzoek in diverse settings documenteerde ze gedrag (relaties, seks, …) en verslavingen (koffie, tabak, gokken, …) die de plaats innemen van een andere verslaving tijdens het herstelproces en de functie ervan. De conclusie luidt dat substitutiegedrag en -verslavingen niet zelden voor komen, zowel bij personen in vroeg als meer langdurig herstel en dat hier meer aandacht voor nodig is tijdens de behandeling en de periode er na.

We wensen Deborah nadrukkelijk te feliciteren met de behaalde doctorstitel!