Aline Pouille

Aline Pouille behaalde in 2017 haar masterdiploma Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogiek, aan de UGent. Dit na een combinatie van stages in België en India, als orthopedagoog voor kinderen, jongeren en volwassenen met uiteenlopende ondersteuningsnoden. Ze beëindigde haar studies met haar masterproef: ‘Krachtige kwetsbare verhalen: narratieven van mensen met een psychische kwetsbaarheid en de betekenis van een creatief atelier in hun persoonlijk herstelproces’. Nadat ze de specifieke lerarenopleiding afrondde, begon Aline in oktober 2018 aan een doctoraat op de vakgroep Orthopedagogiek. Dit interdisciplinair doctoraatsonderzoek, met prof. Dr. Wouter Vanderplasschen (vakgroep orthopedagogiek) en prof. Dr. Freya Vander Laenen (vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal recht) als promotor en co-promotor, behandelt het herstelproces van alcohol- en druggebruikers met een migratieachtergrond.  

Een volledig overzicht van de publicaties en contactgegevens vindt u hier.