Anne De Grève

 Na mijn studies aan de Gentse universiteit maakte ik kennis met de verschillende domeinen in de orthopedagogiek. Sinds 1989 werk ik onafgebroken in de bijzondere Jeugdzorg in een Begeleidingstehuis in Oostakker (VZW Begeleidingstehuis Martens-Sotteau), waar mijn voornaamste opdracht bestaat uit team ondersteuning en inhoudelijke verdieping van het aanbod naar jongeren en jongvolwassenen. Ik ben een sterke voorstander van het systemisch denken (ik volgde korte opleidingsdagen aan de Interactieacademie te Berchem) in de orthopedagogiek. Na afstuderen volgde ik 2 opleidingen:
- de studies tot het bekomen van de academische graad van gediplomeerde in de gespecialiseerde studies van psychotherapie, optie gedragstherapie (1993)
- de vierjarige opleiding in de oplossingsgerichte systeempsychotherapie (2000-2004)

Ik ben een sterke voorstander van teamwerking en benutten van diversiteit in het team om te komen tot oplossingsgerichte strategieën. (Artikel: Oplossingsgericht en systemisch werken in de residentiële Jeugdzorg. Een toepassing. In: Systeemtherapie, Nr.1, Jg.17, maart 2005, pp.10-34, uitgeverij Boom). Naast mijn job ben ik sinds 2007 deeltijds tewerkgesteld als praktijkassistent.