Emmely Delamillieure

Emmely DelamilleureEmmely Delamillieure behaalde in 2019 het diploma Master in de Pedagogische Wetenschappen - Orthopedagogiek aan de Universiteit van Gent. In haar masterproef focuste zij op de relatie tussen quality of life, copingvaardigheden, psychische problemen en normoverschrijdend handelen bij jongeren in gemeenschapsinstelling De Zande. Een jaar later behaalde ze het diploma Educatieve Master in de Gedragswetenschappen, eveneens aan de Universiteit van Gent. Na het behalen van haar diploma werkte Emmely als leerkracht in het secundair onderwijs.

Sinds 1 februari 2021 werkt Emmely als doctoraatsbursaal aan het FWO Junior Project van Prof. Dr. Olivier F. Colins. Dit onderzoek zal proberen om de heterogene groep van 16- en 17-jarige meisjes die antisociaal gedrag vertonen toe te wijzen aan meer homogene subgroepen. En vervolgens te onderzoeken of deze groepen op een theoretisch en klinisch relevante manier van elkaar verschillen. Emmely legt de focus binnen haar doctoraat op behandelbetrokkenheid in relatie tot persoonlijkheid, impulsiviteit en emotieverwerking.