Floor Gabriëls

Floor GabriëlsFloor Gabriëls studeerde in 2017 af aan de Arteveldehogeschool als pedagogisch coach met een specialisatie in de preventieve gezinsondersteuning, waarna ze besloot om via een schakeljaar verder te studeren aan de Universiteit Gent. Daar behaalde ze in 2020 het diploma ‘Master in de Klinische Orthopedagogiek en Disability Studies’. In kader van haar masterscriptie onder promotorschap van Prof. dr. Sarah De Pauw voerde Floor een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen en ondersteuningsnoden van moeders met kanker en hun jonge kinderen. Daarnaast liep ze stage bij vzw Stappen, een begeleidingscentrum voor geplaatste adolescente meisjes binnen de bijzondere jeugdzorg. Na het behalen van haar diploma ging Floor aan de slag als contextbegeleidster in diezelfde voorziening en groeide haar interesse in het werken met jongeren op het kruispunt van jeugdzorg en justitie.                                                                                                                                                     

 Sinds 1 februari 2021 is Floor tewerkgesteld als doctoraatsbursaal op het FWO Junior Project (2021-2025) van Prof. dr. Olivier F. Colins. Dit onderzoek wil nagaan of 16- en 17-jarige meisjes die in een Gemeenschapsinstelling of gesloten voorziening verblijven – en die criminele feiten hebben gepleegd of daarvan verdacht worden – onderverdeeld kunnen worden in meer homogene subgroepen, om vervolgens te onderzoeken of deze meisjes op een theoretisch en klinisch relevante manier verschillen van elkaar en van schoolgaande jongens en meisjes. Floor zal binnen haar doctoraat met als titel “Forms, functions and severity of aggression among adolescent boys and girls with antisocial behavior” onderzoek voeren naar de vormen, functies en ernst van agressie bij 16- en 17-jarige jongeren met antisociaal gedrag, met een bijkomende focus op (de relatie met) psychopathische persoonlijkheidskenmerken