Katrien De Munck

Katrien De Munck
Katrien De Munck
Katrien werkt sinds 2008 als praktijkassistent bij de vakgroep Orthopedagogiek. Ze begeleidt studenten tijdens hun stage en is verantwoordelijk voor de buitenlandse stage. Daarnaast werkt ze mee aan de opleidingsonderdelen rond kwalitatief onderzoek, disability studies en inclusief onderwijs. Ze is ook bezig met onderzoek rond competentieontwikkeling van leerkrachten in functie van inclusief onderwijs en in projecten rond co-creatie in functie van inclusie en participatie.

Naast haar werk op de vakgroep werkt ze als procesbegeleider zorg bij OVSG, de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten. In vorige jobs bij MSOC Gent, CADOR, De Kiem en het SIHO was diversiteit, inclusie en participatie een rode draad. In '99 studeerde ze af als orthopedagoog aan deze faculteit.

Een volledig overzicht van de publicaties en contactgegevens vindt u hier.