De rol van sociaal werk bij het ondersteunen van the sense of belonging, geleefd burgerschap en aspiraties onder ‘ger’ bewoners in Ulaanbaatar (Mongolië)

Doctorand(us/a): Bayartsetseg Terbish
Omschrijving: De dynamiek en de omstandigheden van interne migratie in diverse landen vereist aandacht, aangezien hun problemen vaak onzichtbaar blijven en slechts sporadisch worden besproken. Op basis van een stedelijke etnografie richt dit doctoraatsonderzoek zich op de trajecten en betekenisgeving van interne migranten in de nieuwe vestigingsgebieden, met de nadruk op een aantal ‘ger’ gebieden in de stad Ulaanbaatar (Mongolië). In het bijzonder wil dit onderzoek nagaan welke rol sociaal werk kan spelen in het ondersteunen in the sense of belonging, het geleefde burgerschap en de aspiraties van de voorstedelijke ‘ger’ bewoners in Tahilt, Songinohairhan District (Mongolië). Door gebruik te maken van multidisciplinaire concepten zoals sense of belonging, burgerschap en aspiraties, probeert het onderzoek verdere informatie te verschaffen voor sociaal beleid, sociaal werk theorie en praktijken.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Griet Roets, Ine Lietaert
Periode: september 2018 - januari 2023