Sport als een instrument voor de re-integratie van gedetineerden: een sociaal werk perspectief

Doctorand(us/a): Marie-Lou Libbrecht
Omschrijving: De re-integratie van gedetineerden is een belangrijk sociaal probleem. Dit leidt tot de organisatie van programma's om gedetineerden te ondersteunen in het re-integratieproces. Vanuit de academische disciplines sociaal werk en sportsociologie komen kennishiaten naar voren; zoals het gebrek aan kennis vanuit een insiderperspectief van gedetineerden; gebrek aan kennis over allerlei levensdomeinen die kunnen bijdragen aan de re-integratie, zoals sport; gebrek aan onderzoek buiten de criminologische discipline, waardoor integratie gereduceerd wordt tot preventie van recidive, etc. In dit onderzoek worden deze lacunes aangepakt vanuit een sociaal werk theoretisch perspectief op sociale re-integratie. Via een meervoudige casestudie van vijf sportprogramma's in vijf verschillende gevangenissen overheen Vlaanderen en Brussel, wordt vanuit een sociaal werk onderzoeksperspectief een programmatheorie over de werkingsmechanismen van sportprogramma's in de gevangenis ontwikkelt.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Rudi Roose , Pascal Delheye (Faculteit Politieke En Sociale Wetenschappen , Ku Leuven )
Periode: november 2018 - oktober 2025