Francqui leerstoel Mediawijsheid door Esther Rozendaal

(26-05-2021)

De afgelopen maanden gaf Esther Rozendaal, hoofddocent Communicatie en Media bij het Behavioural Science Institute aan de Radboud Universiteit, een lezingenreeks over het belang van mediawijsheid in het kader van de Francqui leerstoel Mediawijsheid. De lezingenreeks werd opgedeeld in drie thema's en de lessen kunnen hieronder herbekeken worden. 

1. College Sociale media en welzijn (15 maart 2021)

Jongeren besteden veel tijd op Instagram, TikTok en WhatsApp. Wat doet het gebruik van sociale media eigenlijk met hun welzijn? Wat zijn de negatieve én positieve effecten van sociale media op het welbevinden van jongeren? Welke persoonlijke eigenschappen of omgevingsfactoren zorgen ervoor dat effecten meer of minder optreden? In dit college leren studenten meer over het meest recente en relevante wetenschappelijke onderzoek naar dit thema. Zij gebruiken die inzichten om te reflecteren op hun eigen sociale media gebruik en de invloed daarvan op hun welzijn. Ook word en ze uitgedaagd om na te denken over manieren waarop sociale media ingezet kunnen worden om het welzijn van jongeren te vergroten.

2. College Media empowerment (29 maart 2021)

Jongeren leven in een wereld waar sociale media, apps en games vanzelfsprekend zijn. Dat biedt hen belangrijke kansen op het gebied van vermaak, verbinding en ontspanning. Maar er zijn ook risico's voor hun welzijn en veiligheid. Daarom is er steeds meer aandacht voor de mediawijsheid van deze groep. In dit college leren studenten meer over het meest recente en relevante wetenschappelijke onderzoek naar dit thema. Zij gebruiken die inzichten om te reflecteren op hun eigen mediawijsheid en mediawijze onlinegedrag. Ook worden ze uitgedaagd om na te denken over manieren waarop jongeren gestimuleerd kunnen worden om zich online mediawijs te gedragen.

3. College Nepnieuws (30 april 2021)

Sociale media zijn dé plek om nepnieuwsberichten te delen. Verkeerde informatie wordt de wereld ingestuurd, en gaat soms zelfs viral doordat veel mensen nepnieuws delen. Veel mensen geloven nepnieuws. Dit is problematisch als het gaat om burgerschap en democratie. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat mensen gaan stemmen op basis van verkeerde of misleidende informatie. Hoe kun je nepnieuws herkennen? Welke kennis en vaardigheden heb je daarvoor nodig? In dit college leren studenten meer over het meest recente en relevante wetenschappelijke onderzoek naar dit thema. Zij gebruiken die inzichten om te reflecteren op hun eigen vaardigheid om kritische met nieuws, in het bijzonder nepnieuws, om te gaan. Ook worden ze uitgedaagd om na te denken over manieren waarop mensen, jong en oud, geholpen kunnen worden om nepnieuws te herkennen.