Wedstrijdreglement Survey: Algoritmes in het onderwijs

Art. 1 Het voorwerp

De vakgroep Communicatiewetenschappen van de UGent, gehuisvest in de Korte Meer 11, 9000 Gent organiseert een wedstrijd in het kader van het onderzoek naar algoritmes in het onderwijs.

Art. 2 Het wedstrijdverloop

De wedstrijd loopt van maandag 10/05/2021 tot dinsdag 31/8/2021. Gedurende deze periode wordt er een vragenlijst uitgestuurd naar leerlingen van het 5e, 6e, 7e middelbaar of leerkrachten in het secundair onderwijs.

Op het einde van de vragenlijst kunnen de leerlingen en leerkrachten een wedstrijdvraag beantwoorden en hun e-mailadres achterlaten om kans te maken op een cinematicket.

Om kans te maken op de prijs van deze wedstrijd moeten de deelnemers aan volgende voorwaarden voldoen:

- Ten laatste op 31/08 de vragenlijst volledig ingevuld hebben

- Behoren tot de doelgroep voor wie de vragenlijst bestemd is (jongeren in het 5e, 6e of 7e middelbaar of leerkracht in het secundair onderwijs)

- De wedstrijdvraag juist beantwoord hebben

- Hun e-mailadres achtergelaten hebben op het einde van de vragenlijst

 

Op vrijdag 03/09/2021 worden er uit de leerlingen en leerkrachten die kans maken op de prijs 50 geloot. In de loop van de week van 6/09/2021 tot 10/09/2021 krijgen de winnende leerlingen een mail met een digitaal cinematicket.

Art. 3 De prijsvraag

De prijsvraag voor deze wedstrijd is:

In welk jaar werd de term “Artificiële Intelligentie” bedacht?”

Art.4 De prijzen

Volgende prijzen worden voorzien:

· 50 cinematickets voor de kinepolis t.w.v. €10.

Art. 5 De bekendmaking

De winnaars van de cinematickets wordt na afloop van de wedstrijdperiode per mail verwittigd ten laatste 1 week na afloop van de wedstrijd.

Art. 6 De verwerking van persoonsgegevens

Door deel te nemen aan betreffende wedstrijd verklaren de deelnemers zich akkoord met de verzameling en registratie van de door de hen verstrekte persoonsgegevens. Alle deelnemers aan de wedstrijd wordt gevraagd hun e-mailadres te geven. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden voor de bezorging van de prijzen. Deze gegevens worden ingezameld en verwerkt met het oog op de organisatie en de afhandeling van de wedstrijd. Zij zullen gewist worden zodra de wedstrijd afgelopen is en de prijzen aan de winnaars overhandigd zijn. De deelnemers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te kijken en te wijzigen. De persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden bezorgd worden en zullen ook niet voor communicatie- of marketing doeleinden gebruikt worden.

Art. 7 Het wedstrijdreglement

Deelname aan deze wedstrijd houdt de integrale aanvaarding van dit reglement in. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. De vakgroep Communicatiewetenschappen van de UGent behoudt zich eveneens het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken ingeval van overmacht of omstandigheden niet te wijten aan de vakgroep Communicatiewetenschappen van de UGent. Het kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege De vakgroep Communicatiewetenschappen van de UGent.