Handleiding auditoriumbeheer

Voor meer info : Marie - Frances Ghekiere 84.90
Lutgard Schockaert 67.79

Hoe maak ik een reservatieaanvraag :

 • Website Ugent
 • Inloggen
 • Medewerkers
 • faciliteiten en voorzieningen
 • Centraal auditoriumbeheer
 • Website centraal auditoriumbeheer
 • Academische activiteiten
 • Persoonlijke pagina (inloggen)
 • Nieuwe afspraak / reservatie
 • Eenmalige reservatie of eenmalige academische reservatie (les)
 • Alles invullen
 • Voltooien

U krijgt in uw inbox (e-mail) een melding dat u een reservatie heeft aangevraagd

Deze reservatie zal later via uw e-mail bevestigd of geweigerd worden. (best voor uzelf afdrukken).

Hoe zoek ik een vrij lokaal ?

Voorlopig bestaat er nog geen item “ vrije momenten” dit zal er later aan toegevoegd worden ( bij vermelding van datum krijg je dan alle vrije lokalen).

Je kan echter al per lokaal een vrij moment zoeken.

 • Website Ugent
 • Inloggen
 • Medewerkers
 • faciliteiten en voorzieningen
 • Centraal auditoriumbeheer
 • Website centraal auditoriumbeheer
 • Academische activiteiten
 • Persoonlijke pagina (inloggen)
 • Kalender
 • Perspectief (per lokaal) dan selecteren – Aula Rechten & Pol. & Soc.
 • Vervolgens gebouw kiezen en datum ingeven.