Diversiteit

Opgelet! Bij de start van het academiejaar werd een nieuwe procedure 'bijzonder statuut' in gebruik genomen. Jullie kunnen hier de info rond de nieuwe procedure vinden. 

Om alle studenten gelijke kansen te bieden is er aan de faculteit een diversiteitsteam en aanspreekpunt diversiteit. Op deze manier wil de faculteit ondersteuning bieden aan studenten met een bijzonder statuut (studenten met een functiebeperking, topsporters, student-ondernemers, kunstenaars,..), studenten met een andere etnisch-culturele achtergrond (allochtone studenten, anderstalige studenten,...), studenten met een andere vooropleiding en aan werkstudenten.

Meer info