SIMON-test

Groepssessies door het monitoraat

Algemene studiebegeleiding

Efficiënter Studeren Sessie - Studieaanpak en planning

In deze algemene sessie reiken we basisprincipes aan over hoe je de leerstof kan verwerken en gaan we dieper in op verschillende studiemethodes. We willen jullie stimuleren om op een zo efficiënt mogelijke manier te studeren. Daarnaast lichten we het belang van plannen toe en wijzen we op mogelijke hinderpalen (bv. uitstelgedrag). We staan stil bij technieken om grote hoeveelheden leerstof toch op een behapbare manier in je planning te krijgen. We gaan met alle tools over planning en studiemethode concreet aan de slag.

 

Efficiënter Studeren Sessie - Examens

Wanneer moet ik beginnen blokken? In welke volgorde studeer ik best mijn vakken? Wat kan ik doen als ik in tijdsnood kom? Hoe leg ik examens op een goede manier af? Wanneer en hoe kom ik mijn punten te weten? Is het nuttig om naar feedbackmomenten te gaan? In deze sessie zoeken we naar antwoorden op deze vragen.

 

Efficiënter Studeren Sessie - Evalueren en bijsturen

Wanneer de examens niet liepen zoals verwacht (of gehoopt) sta je er niet alleen voor. Gebruik deze sessie om te bekijken wat er anders en beter kan zodat je tijdens het tweede semester niet dezelfde fouten maakt.


Vakinhoudelijke begeleiding

Voor elk vak van het eerste semester is er een document “Examenweetjes en studietips” beschikbaar via de Uforapagina van het vak.


* Efficiënter Studeren Sessies - Statistiek

In deze interactieve sessies proberen we tips en tricks mee te geven rond Statistiek. In de eerste sessie gaan we vooral in op de basiskennis Wiskunde die je echt nodig hebt om te kunnen slagen voor het vak. In de volgende drie sessies gaan we steeds in op een deel van de cursus. Wat zijn de valkuilen voor studenten? Hoe analyseer je een vraag en hoe los je een vraag (en bij uitbreiding een examenvraag) op? Deze vragen worden beantwoord in deze sessies.
Ben je onzeker over je wiskundige voorkennis voor het vak Statistiek? Test dan zeker je voorkennis!


* Efficiënter Studeren Sessie - Politicologie

Deze interactieve groepsessies worden regelmatig doorheen het semester georganiseerd. Ze geven een eerste aanzet om de cursus te verwerken en
stimuleren je om het vak niet te laten liggen. Hier worden principes en tips toegelicht om grote hoeveelheden leerstof te verwerken, en worden methodes
aangereikt om de leerstof op een efficiënte manier te studeren. Alle principes, tips en methodes worden heel concreet toegepast op verschillende hoofdstukken uit het handboek. Op die manier kan je je goed voorbereiden op het examen.


* Efficiënter Studeren Sessie - Communicatiewetenschap

In deze groepssessie gaan we in op het verwerken van specifieke leerstof met betrekking tot het examen. We zoeken samen naar manieren om complexe leerstof op een efficiënte manier te verwerken. De focus ligt op begrip en analyse van de leerstof, zodat je de juiste tools krijgt om examenvragen te beantwoorden.


* Efficiënter Studeren Sessie - Sociale en Politieke Leerstelsels

In deze groepssessie gaan we in op het verwerken van specifieke leerstof met het oog op het examen. We staan stil bij de verschillende soorten examenvragen die je kan verwachten, en hoe je hierop kan anticiperen tijdens het instuderen van de cursus.

 

* Efficiënter Studeren Sessie - Sociologie

In deze groepssessie gaan we in op het verwerken van specifieke leerstof met betrekking tot het examen. We zoeken samen naar manieren om complexe leerstof op een efficiënte manier te verwerken. Verder gaan we in op hoe je een multiple choice vraag best aanpakt.

 

* Try-out Communicatiewetenschap

Hoe verwerk je het handboek Communicatiewetenschap? Welke examenvragen mag je verwachten? Hoe worden meerkeuzevragen gesteld? Hoe verwerk je de leerstof in functie van het examen? Deze try-out gaat door tijdens één van de eerste lessen Communicatiewetenschap.

 

* Online proefexamen

Voor Statistiek zal tegen het einde van het semester een online-proefexamen doorgaan. Op deze manier heb je de kans om de leerstof al eens in te studeren met de focus op het examen en zo eventuele problemen op tijd te ontdekken.

Individuele begeleiding door het monitoraat

Individueel gesprek met studiebegeleider

 

De studiebegeleiders van het Monitoraat zijn het aanspreekpunt voor al je vragen over studiehouding, studieplanning en studiemethode. Ze helpen je ook zoeken naar allerhande oplossingen wanneer je studie minder wil vlotten (concentratie- en motivatieproblemen, faalangst, uitstelgedrag ... ). Bel, mail of kom gewoon langs! 

Groepssessies door de afdeling Studieadvies

Data en meer info over deze trainingen vind je hier.

  • Training efficiënt studeren

- leerstof zo leren verwerken dat je het geleerde niet direct vergeet
- beslissingen durven nemen om je studies te organiseren en je studiemethode en studiehouding aan te passen of te verbeteren
- uitstelgedrag, perfectionisme, examenstress ... aanpakken door het studeren anders, vaak leuker en met meer rendement te bekijken

  • Training uitstelgedrag

- inzicht in eigen uitstelgedrag
- efficiëntie van studiemethode en planning aanpakken
- zelfcontroletechnieken aanleren
- problem-solving activeren
- uitstelsmoezen duiden

  • Training faalangst

- belemmerende gedachten opsporen en ombuigen
- situaties op een realistische manier leren bekijken
- haalbare doelstellingen formuleren
- verminderen van lichamelijke spanning

  • Training verder met angst

- je stressniveau en gepieker verminderen
- beter met angst, twijfel en onzekerheid om kunnen
- op een authentieke manier zelfzeker kunnen zijn
- problem-solving activeren

  • Workshops Academisch Nederlands voor anderstaligen

Je Nederlandse taalvaardigheid versterken door authentieke taken uit te voeren.
Data en meer info: http://www.ugent.be/taaladvies/anderstalig

Individuele begeleiding door de afdeling Studieadvies

Studieadviseur

De studieadviseurs van de afdeling Studieadvies bieden begeleiding bij inhoudelijke vragen over opleidingen, bij vragen over de haalbaarheid van je studies, over keuzemomenten en over flexibel studeren. Je kan ook bij hen terecht voor advies i.v.m. het veranderen van opleiding (heroriëntering).
Meer info: http://www.ugent.be/Studieadvies


Studentenpsycholoog


De studentenpsychologen begeleiden je bij studieproblemen en/of persoonlijke/psychologische problemen.
Meer info: http://www.ugent.be/studentenpsychologen

Taaladvies

Een medewerker van het taaladvies geeft je een beter zicht op je taalvaardigheid.
Meer info en afspraken:

Aanspreekpunt student & functiebeperking

Het aanspreekpunt voorziet specifieke begeleiding en ondersteuning van studenten met een functiebeperking. Ze gaan samen met jou, en in overleg met je opleiding op zoek naar redelijke aanpassingen om het studeren beter haalbaar te maken.
Meer info: http://www.ugent.be/functiebeperking

Mentoring

Mentoren zijn ouderejaarsstudenten die hun ervaring met jou willen delen. Ze maken je wegwijs aan de UGent, geven je praktische tips over de examens, helpen je bij het verwerken van de leerstof en geven je regelmatig feedback. Je kan een volledig academiejaar rekenen op jouw mentor.
www.ugent.be/mentoring