ERC Starting Grant voor Katrien Van Poeck

(21-01-2021)

Katrien Van Poeck, onderzoekster aan het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (CDO), heeft een Starting Grant ontvangen van de European Research Council (ERC). De felbegeerde financiering is bedoeld om individuele onderzoekers te ondersteunen om hun eigen team op te bouwen en baanbrekend onderzoek te doen. Het gefinancierde project Transactional investigations of learning in view of sustainability transitions (LESTRA) maakt het mogelijk om de CDO-onderzoekslijnen over duurzaamheidseducatie en duurzaamheidstransities verder te ontwikkelen en met elkaar te verbinden. In het najaar van 2021 wordt een postdoctoraal onderzoeker aangeworven. In het voorjaar van  volgen dan twee vacatures voor doctoraatstudenten om het projectteam te vervolledigen.

Vanwege deze prestatie biedt de UGent, in het kader van haar stimuleringsbeleid voor ERC Grants, Katrien een positie als onderzoeksprofessor aan. In februari 2021 wordt ze benoemd tot universitair hoofddocent in onze vakgroep. Ze is erg dankbaar voor de nieuwe kansen die zich aandienen. De ERC-financiering ondersteunt onderzoekers om creatief te denken en gewaagde ideeën na te streven om de meest uitdagende problemen van onze tijd aan te pakken. De vaste aanstelling voegt daar stabiliteit, vrijheid en een langetermijnperspectief aan toe: cruciale voorwaarden is voor de kwaliteit en continuïteit van de nieuwe onderzoekslijn. Zes UGent-onderzoekers ontvingen in 2020 een ERC Starting Grant.