Publicaties

Bibliografie Buitenlands Beleid

De bibliografie "Buitenlandse politiek in België. Bibliographie Politique étrangère en Belgique" wordt verzorgd door prof. dr. R. Coolsaet en wordt regelmatig aangepast. De laatste update dateert van 26 december 2013.

Demokritos

Demokritos beoogt de resultaten van onderzoek verricht binnen of gestimuleerd door de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent aan een ruimer publiek voor te stellen. Onder de vorm van een reeks onregelmatig verschijnende afzonderlijke monografieën wil Demokritos bijdragen tot het maatschappelijke debat in onze samenleving, zowel inzake binnen- als buitenlandse vraagstukken.

Publicaties van de vakgroep

Publicaties van de vakgroep Politieke Wetenschappen