Blogpost: Rechten van begeleide minderjarige kinderen in asielprocedures

(18-01-2021)

https://pixabay.com/nl/vectors/jongen-kind-vader-dochter-familie-1300401In V.A. tegen Zwitserland (CRC/C/85/D/56/2018) stelt het VN-Comité voor de Rechten van het Kind een schending vast van de artikelen 12 en 3 van het Kinderrechtenverdrag.

Twee begeleide minderjarige kinderen van 8 en 3 jaar oud werden niet gehoord in afwachting van een Dublin-procedure. Het Comité stelt dat artikel 12 IVRK geen leeftijdsgrens kent, en dat ook jonge kinderen gehoord moeten worden in de asielprocedure. Het Comité benadrukt dat de belangen van kinderen in een asielprocedure niet noodzakelijk overeenstemmen met de belangen van hun ouder(s), ook niet als zij samen migreren. Hun belangen vergen volgens artikel 3 IVRK een aparte beoordeling. Bovendien bleek uit het feit dat de Zwitserse autoriteiten de twee kinderen niet hadden gehoord over hun traumatische migratie-ervaringen een gebrek aan zorgvuldigheid bij de beoordeling van hun belangen (artikel 12 en 3 IVRK).

Het Comité geeft echter geen verdere invulling aan hoe verdragstaten de verplichtingen onder artikel 12 en 3 dienen uit te voeren. Zo blijft het onduidelijk wanneer de autoriteiten hun verplichtingen ten aanzien van jonge kinderen in een asielprocedure vervullen, rekening houdend met hun leeftijd en maturiteit. Deze uitspraak doet ook vragen rijzen over een vernauwing van het kinderrechtendebat tot schendingen van artikelen 3 en 12 IVRK, waar ook andere bepalingen uit het Verdrag relevant (kunnen) zijn maar onbesproken blijven. Bovendien zouden de kinderrechten gebaat zijn bij een meer gestructureerde, consistente en diepgaande aanpak in de beslissingen van het Comité.

Toch is de beslissing van het Comité baanbrekend ten aanzien van de specifieke rechten van begeleide minderjarigen, en draagt deze hopelijk bij tot een groter respect voor de rechten van deze vaak onzichtbare groep kinderen in asielprocedures.

 

De blogpost vind je hier: https://www.childrensrightsobservatory.nl/case-notes/casenote2021-1

De beslissing van het Comité in V.A. t. Zwitserland vind je hier: https://juris.ohchr.org/Search/Details/2762