Centrum voor Milieu- en Energierecht

Het Centrum voor Milieu- en Energierecht is de onderzoekseenheid waarin het wetenschappelijk onderzoek van de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent met betrekking tot  het omgevingsrecht (milieurecht, ruimtelijk ordeningsrecht) en het energierecht wordt verenigd.

Leiding

  • Prof. dr. Geert Van Hoorick, directeur

Onderzoeksdomein