Energierecht

Energierecht is de rechtstak die het menselijk handelen met betrekking tot de productie/ontginning, het transport en het verbruik van energie reguleert. Het hedendaagse energierecht is erg recent. Vooral de Europese liberalisering en Klimaatproblematiek hebben geleid tot een juridisering van de traditioneel vooral technische benadering van “het energiegebeuren” en tot het ontstaan van het energierecht.

Vanuit zijn “roots”, blijft het energierecht echter in hoge mate technisch van aard. Het is daarenboven een complexe en snel evoluerende rechtstak. Internationaal, Europees, federaal en deelstatelijk recht beïnvloeden elkaar en vormen een (niet altijd even coherent) geheel. Het energierecht is in belangrijke mate ook nog steeds een sector-recht, dat raakt aan tal van traditionele rechtstakken (zoals Europees recht, mededingingsrecht, bestuursrecht, contractenrecht, milieurecht, …) en hiertussen een eigen plaats aan het veroveren is.

Het Centrum voor Milieu- en Energierecht heeft daarom ook een specifiek expertisecentrum inzake het energierecht uitgebouwd. Deze onderzoekseenheid bundelt  binnen de Universiteit Gent het wetenschappelijk onderzoek, de wetenschappelijke valorisatie en de samenwerking met andere onderzoeksgroepen rondom het energierecht.

Als u eens uw blik wil verruimen en nagaan wat er allemaal rond energie reilt en zeilt aan de Ugent, neem dan zeker eens een kijkje op : www.energhentic.ugent.be


Onderzoeksploeg

Onderzoeksactiviteiten

Onderzoeksnetwerken

Databank

Links