Dagne Woldegebriel

Biografie

Foto Woldegebriel DagneWoldegebriel Dagne is doctoraatsonderzoeker aan de Onderzoeksgroep Migratierecht, Universiteit Gent.  Zijn doctoraat wordt gefinancierd door het NASCERE Joint Scholarship Program van de Universiteit Gent en Jimma University. Zijn onderzoeksinteresse gaat uit naar de analyse van mensenrechten vanuit privaatrechtelijk perspectief. Hij heeft ervaring in doctrinair en sociaal-juridisch onderzoek. Zijn doctoraatsonderzoek gaat over de wisselwerking tussen het externaliseringsbeleid van de EU en binnenlandse mechanismen in Ethiopië. Zijn onderzoek wordt begeleid door Prof. Dr. Ellen Desmet, Dr. Milena Belloni en Ruben Wissing.

Woldegebriel studeerde bachelor in de rechten en LLM in handels- en investeringsrecht aan Jimma University, Ethiopië. Voordat hij aan zijn doctoraatsonderzoek begon, werkte Woldegebriel als docent rechten aan Jimma University en Mettu University.