Prof. dr. Luc Lavrysen

Biografie

Luc Lavrysen is geboren te Turnhout op 16 april 1956.  Hij promoveerde op 10 juli 1979 tot licentiaat in de rechten aan de Rijksuniversiteit Gent. Op 14 oktober 1997 behaalde hij met grote onderscheiding de graad van doctor in de rechten aan de Universiteit Gent, met het proefschrift "De ontwikkeling van het Europese, Belgische en Vlaamse milieurecht in een wijzigende institutionele context. Onderzoek naar de ontwikkeling van het milieurecht vanuit een publiekrechtelijke invalshoek".

Hij begon zijn beroepsloopbaan als juridisch adviseur bij de vzw Woonfonds te Gent (1979-1980) en bij de vzw Federatie van Buurtwerken te Brussel (1980-1982). Daarna was hij wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent (1983-1985). Hij was van 1985 tot begin 2000 Referendaris bij het Arbitragehof te Brussel. Daarna was hij een tijdlang Staatsraad. Sinds februari 2001 is hij Rechter bij het Grondwettelijk Hof en sinds 25 september 2020 Voorzitter van het Grondwettelijk Hof (http://www.const-court.be).

Hij combineerde die functies achtereenvolgens met de functie van wetenschappelijk medewerker (1985-1989), vrijwillig assistent (1989-1991), academisch consulent (1991-1992) en gastprofessor (1992-1998) aan de Universiteit Gent in het vakgebied milieurecht. Hij was ook lid van de Interuniversitaire Commissie voor de Herziening van het Milieurecht in het Vlaamse Gewest (1989-1995).  Van1 februari 1998 tot 30 september 2021 was hij achtereenvolgens deeltijds (20 %) docent, hoofddocent en hoogleraar milieurecht,  belast met de cursus  milieurecht in de Master in de Rechten en in de Master Bio-Ingenieur Milieutechnologie. De cursus werd tevens als keuzevak aangeboden in diverse andere opleidingen in andere faculteiten.

Hij was van 1 januari 2000 tot 30 september 2021  directeur van het Centrum voor Milieu- en Energierecht. Hij was secretaris van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling en lid van de Raad van het Centre Environmental Science & Technology, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Milieurecht, lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en voorzitter van de Werkgroep Productnormen van die Raad. Hij was tevens gastdocent aan de Universiteit Antwerpen, lid van Environmental Law Network International, van Magistratuur & Maatschappij en van Avosetta (ww.avosetta.org). Hij is voorzitter van het EU Forum of Judges for the Environment en is betrokken bij de werkzaamheden van UNEP i.v.m. de rechterlijke macht.