Gandaius Academy stelt haar zomerprogramma voor

(03-08-2022) Het zomerreces is een periode om te bekomen van een druk jaar. Het is ook een ideaal moment om juridische kennis bij te spijkeren, in alle rust. Gandaius Academy is dan ook verheugd haar zomerprogramma aan u voor te stellen.

Aan het einde van augustus brengt Gandaius Academy drie boeiende studieavonden die u, bij wijze van spreken, vanuit de hangmat, tuin- of bureaustoel of ter plekke in het auditorium kan volgen. De studiedagen worden hybride georganiseerd en zijn bijgevolg online te volgen.

Tijdens de studieavonden krijgt u ondermeer een overzicht van de wijzigingen die de nieuwe Bewijs- en Betekeningsverordening hebben teweeggebracht, worden de resultaten van het empirisch onderzoek naar trajectkeuzebegeleiding in het familierecht gepresenteerd en bediscussieerd en gaan vier experts nader in op de gewijzigde wetgeving van het verbintenissenrecht en consumentencontractenrecht.

De nieuwe Betekeningsverordening en de nieuwe Bewijsverordening

Recht voor de Europese vlag

Op 1 juli 2022 zijn de nieuwe regels over de grensoverschrijdende bewijsverkrijging binnen de Europese Unie in werking getreden. Hetzelfde geldt voor de regels over de betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken tussen de verschillende lidstaten.
Tijdens deze praktijkgerichte studieavond krijgt u een overzicht van de wijzigingen die de nieuwe Bewijsverordening (2020/1783) en Betekeningsverordening (2020/1784) hebben teweeggebracht. Daarnaast wordt ook stilgestaan bij de krachtlijnen van de grensoverschrijdende bewijsverkrijging en betekening en/of kennisgeving binnen de Europese Unie en worden een aantal rechterlijke uitspraken onder de loep genomen.

Verbintenissen en consumentenkoop

Verbintenissen en consumentenkoop

Het verbintenissenrecht en consumentencontractenrecht werden recent hervormd. Vier experts gaan op deze studiedag nader in op de gewijzigde wetgeving.

Prof. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe zullen u op praktische wijze wegwijs maken in de belangrijkste nieuwigheden van het nieuwe verbintenissenrecht.

Prof. Reinhard Steennot en dr. Simon Geiregat focussen vervolgens op de nieuwe garantieregels in overeenkomsten met consumenten. De regels voor de consumentenkoop zijn na 20 jaar immers fundamenteel gemoderniseerd en voor het eerst aangevuld met gelijkaardige conformiteitsregels voor de levering van digitale inhoud. De sprekers lichten de nieuwigheden en belangrijkste caveats toe met een kritische blik.

Contact

Logo Gandaius Academy

Gandaius Academy

gandaius@ugent.be

09 264 67 58