Europees Recht

  Deze databank bevat ongeveer 29.620 verwijzingen naar nationale besluiten betreffende het Gemeenschapsrecht vanaf 1959 tot heden

  Officiële website van de Raad van Europa

  Verdragen aangenomen onder de auspiciën van de RvE

  Hof van Justitie van de Europese Unie

  Het portaal biedt toegang tot open gegevens van internationale, EU-, nationale, regionale, lokale en geodataportalen.

  Rechterlijke uitspraken van de lidstaten

  EU Law Live is een onafhankelijk informatieplatform. Het publiceert eigen materiaal dat door EU Law Live-medewerkers is opgesteld, alsook origineel materiaal dat door externe medewerkers is geschreven.

  EUR-Lex is dé website voor EU-recht. Het is de officiële en meest complete verzameling juridische documenten van de EU. EUR-Lex is beschikbaar in alle 24 officiële talen van de EU en wordt dagelijks bijgewerkt.

   Officiële website van de Europese Commissie

   Europees Hof van de Rechten van de Mens

   Oudere werken in volledige tekst, als aanvulling op Google Books, gekoppeld aan de belangrijkste Europese onderzoeksinstellingen

   Officiële website van het Europees Parlement

   Officiële website van de Europese Unie

   Verdragen gesloten door de Europese Unie 

   Documenten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in Europa

   Documenten van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa

    Overzicht van erfrecht in 22 landen binnen Europa

    Overzicht van de wet voor echtparen in 27 landen binnen de Europese Unie

    Codices van de Commissie van Venetië - ook bekend als de Europese Commissie voor Democratie door Recht