Maritiem Symposium

Volgende editie: 24ste Maritiem Symposium
De impact van geopolitieke ontwikkelingen op scheepvaart en havens

Datum: mei 2021 (oorspronkelijk voorzien op 20-05-2020) (13.30 - 17.30 uur)

Plaats: Filmzaal Plateau (Campus Aula, Paddenhoek 3, 9000 Gent)

Meer informatie

Het lijkt soms of het tijdperk van de voortschrijdende globalisering van de economie stilaan voorbij is. Waar de deur gisteren wijd open stond (al was dat soms vooral in één richting), gaat ze steeds vaker op een minder brede kier staan. De vraag rijst of de wereldhandel aan een herijking toe is. Voor havens en scheepvaart, die de doorgeefluiken van die wereldhandel zijn, kan dat verregaande gevolgen hebben.


>>> Lees verder

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Voorgaande edities

 • 23ste Maritiem Symposium: Big Data. Hefboom voor logistieke en maritieme optimalisatie en verduurzaming (2019)
 • 22ste Maritiem Symposium: Verander of verdwijn: havens en scheepvaart in een disruptieve omgeving (2018)
 • 21ste Maritiem Symposium: Vlaanderen-Nederland: één poort naar Europa? (2017)
 • 20ste Maritiem Symposium: Automatisering in scheepvaart en havens (2016)
 • 19de Maritiem Symposium: Impact van de Europese Unie op de Europese haven- en maritieme sector (2015)
 • 18de Maritiem Symposium: Is er nog ruimte genoeg? Maritieme ontwikkeling in de 21ste eeuw (2014)
 • 17de Maritiem Symposium: Misdrijf op schip en kaai (2013)
 • 16de Maritiem Symposium: Privatisering & verzelfstandiging: no pain, no gain? (2012)
 • 15de Maritiem Symposium: People: Price vs Value (2011)
 • 14de Maritiem Symposium: Smoke or no smoke: that's the question (2010)
 • 13de Maritiem Symposium: Port Authority: For Sale? (2009)
 • 12de Maritiem Symposium: E-Maritime: pro & contra (2008)
 • 11de Maritiem Symposium: SOS: Save or not Save? (2007)
 • 10de Maritiem Symposium: Staatssteun voor haveninfrastructuur: distorsie van concurrentie? (2006)
 • 9de Maritiem Symposium: EU-uitbreiding: één jaar later? (2005)