PC-Knooppunt Recht en Criminologie

Taken

  • staat in voor het computerknooppunt van de faculteit, gelegen op de eerste verdieping in Paddenhoek 3 en voor de kleinere computerknooppunten in de bibliotheek
  • beheert het facultaire intranet
  • biedt technische ondersteuning aan de vakgroepen en de andere logistieke diensten op het vlak van computer hardware en software

Diensten

Veel gestelde vragen :