Richtlijnen voor inschrijven aan UGent

Inschrijven voor de opleiding gebeurt in twee stappen

 1. via het elektronisch aanmeldingsformulier
 2. inschrijving aan de UGent

1. Aanmeldingsformulier

Via het elektronische aanmeldingsformulier bezorgt u ons, organisator van de opleiding, alle benodigde informatie over uzelf en welke modules en keuzevakken u wenst te volgen.

Het laat ons ook toe om de stand van inschrijvingen bij te houden: bij onvoldoende inschrijvingen wordt de opleiding immers niet ingericht.

2. Inschrijving aan de UGent

Het getuigschrift dat na afloop van de opleiding aan de geslaagden wordt overhandigd, bevat de handtekening van de rector en het droogzegel van de UGent. Dat vereist dat u ook moet Inschrijven aan de UGent.

Noot: "Nieuwe student" betekent 'geen student aan de UGent in het afgelopen/huidig academiejaar'.

Nieuwe student

 1. Doe uw voorinschrijving via http://prospect.ugent.be
  (Dit duurt ongeveer 15 minuten. Houdt e-id en kaartlezer klaar, het bespaart u intikwerk.)
 2. Zodra u toelating krijgt tot inschrijving, ontvangt u hiervan een e-mail (dit kan enkele dagen in beslag nemen).
 3. U gaat persoonlijk langs bij de studentenadministratie voor definitieve inschrijving
  of: u verleent hiervoor een volmacht, bv. aan dhr. Erik Krijnen, door middel van een ondertekende volmachtbrief, vergezeld van een kopie van voor- en achterzijde van uw identiteitskaart en van een kopie van uw diploma/diploma's.

U bent al student aan de UGent

 1. U doet een herinschrijvingsaanvraag via Oasis.UGent.be
 2. Zodra u toelating krijgt tot inschrijving, ontvangt u hiervan een e-mail.
 3. Bevestig uw herinschrijvingsaanvraag via Oasis.UGent.be