Studiegeld Master-na-masteropleidingen 2016-2017

Het studiegeld voor deze opleidingen bestaat uit het vast bedrag van € 230 + een bedrag per opgenomen studiepunt.

Er is geen beurstarief mogelijk.

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Master of Arts in de meertalige bedrijfscommunicatie
Surplusbedrag opleiding: € 60
Surplusbedrag per opleidingsonderdeel:

  • Bedrijfscommunicatie in de praktijk: € 200
  • Mondelinge communicatietechnieken en toegepaste groepsdynamica: € 170
  • Bedrijfscommunicatie in het Frans: € 30
  • Bedrijfscommunicatie in het Engels: € 30
  • Overige opleidingsonderdelen: € 0

Dit betekent dat een voltijdse student (60 studiepunten) € 1350 (€ 890 + € 60 + € 400) betaalt voor de opleiding.

Master of Arts in de literatuurwetenschappen (gezamenlijk aangeboden door Katholieke Universiteit Leuven – Universiteit Gent – Universiteit Antwerpen – Vrije Universiteit Brussel)
inschrijven aan KU Leuven
voor 60 studiepunten: € 890

Master of Arts in Advanced Studies in Linguistics (gezamenlijk aangeboden door Katholieke Universiteit Leuven – Universiteit Gent)
inschrijven aan UGent
€ 230 + € 11 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 890

Master of Arts in de archivistiek: erfgoed- en hedendaags documentbeheer (gezamenlijk aangeboden door Vrije Universiteit Brussel – Katholieke Universiteit Leuven – Universiteit Antwerpen – Universiteit Gent)
inschrijven aan VUB
voor 60 studiepunten: € 1131

Master of Arts in American Studies (gezamenlijk aangeboden door Universiteit Antwerpen – Universiteit Gent – Vrije Universiteit Brussel) Uitdovend
enkel herinschrijven aan UGent
€ 1730 - € 5030 - € 7010

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Master of Laws in International and European Law
€ 230 + € 65 per studiepunt
overgangsmaatregel voor herinschrijvers: € 230 + € 11 per studiepunt

Master of Laws in International Business Law
€ 230 + € 65 per studiepunt
overgangsmaatregel voor herinschrijvers: € 230 + € 11 per studiepunt

Master of Laws in European Union Law
€ 230 + € 65 per studiepunt
overgangsmaatregel voor herinschrijvers: € 230 + € 11 per studiepunt

Master of Laws in het notariaat
€ 230 + € 11 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 890

European Master of Laws in Law and Economics (Erasmus Mundus)
inschrijven aan elk van de deelnemende instellingen
€ 230 + € 11 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 890

Master of Science in Maritime Science (gezamenlijk aangeboden door UGent en VUB)
inschrijven aan UGent
€ 230 + € 11 per studiepunt + € 1880,10 bijzonder studiegeld
voor 60 studiepunten: € 2770,10

Faculteit Wetenschappen

Master of Science in Statistical Data Analysis
€ 230 + € 45 per studiepunt
overgangsmaatregel voor herinschrijvers: € 230 + € 25 per studiepunt

Master of Science in Plant Biotechnology
€ 230 + € 25 per studiepunt
overgangsmaatregel voor herinschrijvers: € 230 + € 11 per studiepunt + € 100 surplus voor de opleiding + € 950 surplus voor het opleidingsonderdeel masterproef

Master of Science in Space Studies (gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent – Katholieke Universiteit Leuven)
inschrijven aan KU Leuven
voor 60 studiepunten: € 6000

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Master of Science in Advanced Dentistry - alle afstudeerrichtingen
€ 230 + € 85 per studiepunt
overgangsmaatregel voor herinschrijvers: € 230 + € 11 per studiepunt

Master of Medicine in de specialistische tandheelkunde - alle afstudeerrichtingen
Enkel herinschrijven: € 230 + € 11 per studiepunt

Master of Medicine in de huisartsgeneeskunde
€ 230 + € 5,50 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 560

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde
€ 230 + € 5,50 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 560
Bij een curriculum van 0 studiepunten bedraagt het studiegeld € 0

Master of Medicine in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise (gezamenlijk aangeboden door Katholieke Universiteit Leuven – Universiteit Antwerpen – Universiteit Gent)
inschrijven aan elk van de deelnemende instellingen
€ 230 + € 11 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 890

Master of Medicine in de arbeidsgeneeskunde (gezamenlijk aangeboden door Universiteit Antwerpen – Katholieke Universiteit Leuven – Universiteit Gent – Vrije Universiteit Brussel)
inschrijven aan elk van de deelnemende instellingen
€ 230 + € 11 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 890

Master of Medicine in de jeugdgezondheidszorg (gezamenlijk aangeboden door Katholieke Universiteit Leuven – Universiteit Antwerpen – Universiteit Gent – Vrije Universiteit Brussel)
inschrijven aan elk van de deelnemende instellingen
€ 230 + € 11 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 890

Master of Science in de ziekenhuishygiëne (gezamenlijk aangeboden door Katholieke Universiteit Leuven – Universiteit Antwerpen – Universiteit Gent – Vrije Universiteit Brussel)
inschrijven aan elk van de deelnemende instellingen
€ 230 + € 11 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 890

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Master of Science in Nuclear Engineering (gezamenlijk aangeboden door Katholieke Universiteit Leuven – Universiteit Gent – Université de Liège – Vrije Universiteit Brussel – Université Catholique de Louvain - ULB)
inschrijven aan elk van de deelnemende instellingen
€ 230 + € 11 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 890

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Master of Science in Marketing Analysis
€ 230 + € 11 per studiepunt

Master of Science in Banking and Finance
€ 230 + € 11 per studiepunt

Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen

Master of Science in de milieusanering en het milieubeheer
€ 230 + € 25 per studiepunt
overgangsmaatregel voor herinschrijvers: € 230 + € 11 per studiepunt

Master of Science in Technology for Integrated Water Management (gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent – Universiteit Antwerpen) (in nauwe samenwerking met de Hogere Zeevaartschool (Antwerpen))
inschrijven aan elk van de deelnemende instellingen
€ 230 + € 11 per studiepunt + € 17,17 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 1920,20

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Master of Science in Conflict and Development
€ 230 + € 11 per studiepunt

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Master of Science in de klinische biologie
€ 230 + € 5,50 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 560
Studenten met niet-EER-nationaliteit
€ 230 + € 85 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 5330

Master of Science in de industriële farmacie (gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent – Katholieke Universiteit Leuven – Universiteit Antwerpen – Vrije Universiteit Brussel)
Inschrijven aan elk van de deelnemende instellingen
€ 230 + € 11 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 890
Studenten met een niet-EER-nationaliteit:
€ 230 + € 85 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 5330

Master of Science in de ziekenhuisfarmacie (gezamenlijk aangeboden door Universiteit Gent - Katholieke Universiteit Leuven - Universiteit Antwerpen - Vrije Universiteit Brussel)
Inschrijven aan elk van de deelnemende instellingen
€ 230 + € 5,50 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 560
UGent-studenten met niet-EER-nationaliteit:
€ 230 + € 85 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 5330

Contact

studiegeld@UGent.be