Tuition Fee Postgraduate Programme 2022-2023

The tuition fee consists of an amount per credit + if applicable an extra amount for the programme or the course unit.

English-taught programmes are mentioned in English, Dutch-taught programmes are mentioned in Dutch


Humanities Academie

Postgraduaatsopleiding Conferentietolken, alle afstudeerrichtingen (60 studiepunten)
€ 26.90 per studiepunt + € 717.90 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 60 studiepunten: € 2331.90
Studenten die de studie spreiden over 2 jaar worden in het tweede jaar vrijgesteld van het bijzonder studiegeld voor de opleiding.
Studenten met een inschrijving voor een andere postgraduaatsopleiding in de faculteit Letteren en Wijsbegeerte die als keuzevak opleidingsonderdelen uit deze PGOP opnemen worden vrijgesteld van het bijzonder studiegeld voor de opleiding van het keuzevak.

Postgraduate Certificate Dutch and Translation (60 credits)
€ 26.90 per credit + € 247.90 surplus amount for the programme
For 60 credits: € 1861.90
Non-native Dutch speaking students in the bachelor programme Toegepaste Taalkunde, Taal-en Letterkunde or Talen en Culturen who wants to enroll for the course 'Dutch as a Foreign Language’ from this postgraduate programme pay the same tuition fee as for their bachelor programme.

Postgraduaatsopleiding Complementaire internationale studies Toegepaste Taalkunde (60 studiepunten)
€ 26.90 per studiepunt + € 247.90 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 60 studiepunten: € 1861.90

Postgraduate Certificate Computer-Assisted Language Mediation (60 credits)
€ 26.90 per credit + € 517.90 surplus amount for the programme
For 60 credits: € 2131.90
No surplus amount for the programme is asked upon re-enrolment
No surplus amount for the programme is asked at students enrolled in another Postgraduate Programme of the Faculty of Arts and Philosophy who take elective course units from this Postgraduate Programme.

Postgraduaatsopleiding Curatorial Studies (UGent - HoGent) - (48 credits)
Enrolment at HoGent
€ 2950

Postgraduaatsopleiding Praktisch Humanisme (UGent, deMens.nu and VUB) - (29 credits)
Enrolment at VUB
€ 1500

IPV Wetenschappen

Postgraduate Studies in Weather and Climate Modeling (33 credits)
€ 26.90 per credit+ € 247.90 surplus amount for the programme
voor 33 studiepunten: € 1135.60

Postgraduate Hydrography B (UGent - Hogere Zeevaartschool) (60 credits)
Enrolment at Hogere Zeevaartschool
€ 2050: EEA students
€ 3850: Non-EEA students

Postgraduate Studies in Blue Resources for the Blue Economy (40 credits)
€ 2400

The GHALL - Ghent Health Academy for Lifelong Learning

Postgraduaatsopleiding Genetic Counseling (28 studiepunten - 2j)
€ 91.60 per studiepunt + € 250 bijzonder studiegeld voor de opleiding

Postgraduaatsopleiding Manuele therapie
MTa voltijds (40 studiepunten - 1 jaar):
€ 91.60 per studiepunt + € 565 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 40 studiepunten: € 4229

MTb deeltijds (19 studiepunten in jaar 1 en 21 studiepunten in jaar 2)
jaar 1: € 91.60 per studiepunt + € 565 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 19 studiepunten: € 2305.40
jaar 2: € 91.60 per studiepunt + € 565 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 21 studiepunten: € 2488.60

Postgraduaatsopleiding Deskundige in de medische stralingsfysica (58 studiepunten)
€ 26.90 per studiepunt + € 250 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 58 studiepunten: € 1810.20

Postgraduaatsopleiding Psychomotorische Therapie bij Kinderen en Jongeren (25 studiepunten)
€ 91.60 per studiepunt + € 615.39 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 25 studiepunten: € 2905.39

Postgraduate Studies in Algology (UGent - ULB - KU Leuven - ULG - VUB - UCL – UA) - (40 credits - 2 years.)
Enrolment at each university possible except for ULG en ULB
€ 2250 per year
If online: € 2125 (with a credit for Clinical Internship)

Postgraduaatsopleiding Bijzondere beroepstitel van Algemeen Tandarts (gezamenlijk aangeboden door UGent en KU Leuven) – (60 studiepunten)
inschrijven kan aan elk van de deelnemende instellingen
€ 6.05 per studiepunt + € 217.12 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 60 studiepunten: € 580.12

Postgraduaatsopleiding Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen (gezamenlijk aangeboden door UGent en KU Leuven) - (30 studiepunten)
inschrijven aan UGent
€ 87.90 per studiepunt + € 2113 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 30 studiepunten: € 4750

Postgraduaatsopleiding Radioprotectie (gezamenlijk aangeboden door UGent - UA - VUB en KU Leuven) - (30 studiepunten)
inschrijven aan KU Leuven
voor 30 studiepunten: € 700

Postgraduaatsopleiding Rampenmanagement (gezamenlijk aangeboden door UGent - UA - KU Leuven - VUB en KMS) - (20 studiepunten)
inschrijven aan UA
Voor de volledige opleiding bedraagt het studiegeld: € 2500

Postgraduaatsopleiding Stomatherapie en wondzorg (ism HoGent, HoWest en Arteveldehogeschool) - (30 studiepunten - 2j)
inschrijven aan Arteveldehogeschool
€ 2110

Interdisciplinaire postgraduaatsopleiding NeuroRevalidatie (46 studiepunten - 2j.)
€ 84 per studiepunt + € 250 bijzonder studiegeld voor de opleiding per jaar

UGAIN - UGent Academie voor Ingenieurs

Postgraduate Studies in Fire Safety Engineering (60 credits - 2 years)
€ 91.60 per credit + € 48.33 per credit as a surplus amount (€ 145 for course units of 3 credits, € 290 for course units of 6 credits and € 725 for the dissertation + € 247.90 surplus amount for the programme)

Discounts are possible upon re-enrolment:

  • The amount of € 91.60 per credit will be reduced to € 26.90 per credit if the student will re-enrol for a course unit.
  • The surplus amount for the course unit doesn't need to be paid upon re-enrolment.

Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor Ingenieurs (gezamenlijk aangeboden door UGent - KU Leuven en UHasselt) - (60 studiepunten)
inschrijven kan aan elk van de deelnemende universiteiten
€ 11.90 per studiepunt + € 247.90 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 60 studiepunten: € 961.90

Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor Ingenieurs – Foundations (gezamenlijk aangeboden door UGent - KU Leuven en UHasselt) - (29 studiepunten)
inschrijven kan aan elk van de deelnemende universiteiten
€ 12,10 per studiepunt + € 253,60 bijzonder studiegeld voor de opleiding
Voor 60 studiepunten: € 979,60

Postgraduate Certificate Smart Operations and Maintenance in Industry (UGent and KU Leuven) - (24 credits)
Enrolment at KU Leuven
€ 3500

FEB Academy

Postgraduaat Gecertificeerd accountant (gezamenlijk aangeboden door UGent, HoGent en Arteveldehogeschool) - (60 studiepunten - 3j.)
Inschrijven aan HoGent
€ 2990

Academie voor Diergeneeskunde

Postgraduate in Poultry Health Science (30 credits - 3 years)
€ 100 per credit + 10000 surplus amount for the programme per year

Contact

studiegeld@ugent.be