Facturatie tijdens coronacrisis - juni

Door de onverwachte coronamaatregelen was onze database niet opgewassen tegen de gevolgen voor de facturatie: schorsingen van de huurgelden, EGW-kortingen, heropstart van de huurgelden, herberekeningen van de beursstatus, ...

Teneinde geen verkeerde facturen uit te sturen, en deze vervolgens elke maand opnieuw individueel te moeten rechtzetten; werd de facturatie dan ook stilgelegd.

Deze starten we terug op vanaf 04.09.2020: per week sturen we de achterstallige facturen uit. Je krijgt uitzonderlijk 60 dagen om de facturen te voldoen.

Hoe de berekening van de facturen precies gebeurde, leggen we je hieronder uit, situatie per situatie uitgelegd.

 


Heb je een uitzondering vanaf het begin van de coronamaatregelen om jouw wooneenheid te gebruiken?

Dan betaal je voor de volledige maand juni (2020) huur minus een EGW-korting voor de hele maand (30 euro). Jouw factuur werd als volgt berekend.
De EGW-korting zal hoogstwaarschijnlijk worden omschreven als 'Korting niet-gebruik van EGW'.

 • Geen beurs     -> 284,00 euro – 30,00 euro = 254,00 euro
 • Bijna beurs      -> 183,00 euro – 30,00 euro = 153,00 euro
 • Beurs               -> 163,00 euro – 30,00 euro = 133,00 euro

Heb je een uitzondering om terug te keren vanaf 25.05 naar jouw eigen wooneenheid voor de examenperiode?

Dan betaal je voor de volledige maand juni (2020) huur minus een EGW-korting voor de hele maand (30,00 euro). Jouw factuur werd als volgt berekend.
De EGW-korting zal hoogstwaarschijnlijk worden omschreven als 'Korting niet-gebruik EGW'.

 • Geen beurs     -> 284,00 euro -30,00 euro = 254,00 euro
 • Bijna beurs      -> 183,00 euro -30,00 euro = 153,00 euro
 • Beurs              -> 163,00 euro -30,00 euro = 133,00 euro

Heb je een uitzondering om een kamer op de site Kantienberg te gebruiken voor de examenperiode?

Dan betaal je huur vanaf jouw incheckdatum minus een EGW-korting voor de hele maand (30,00 euro). De huur werd berekend overeenkomstig de volgende De EGW-korting zal hoogstwaarschijnlijk worden omschreven als 'Korting niet-gebruik EGW'.


Viel jouw incheckdatum tussen

 • 25 mei – 1 juni, dan werd jouw standaardhuur berekend vanaf 1 juni
  • Geen beurs     -> 284,00 euro
  • Bijna beurs     -> 284,00 euro - 101,00 euro = 183,00 euro
  • Beurs              -> 284,00 euro - 121,00 euro = 163,00 euro

 

 • 2 juni – 8 juni, dan werd jouw standaardhuur berekend vanaf 8 juni
  • Geen beurs     -> 284,00 euro – 66,27 euro = 217,73 euro
  • Bijna beurs     -> 183,00 euro – 38,03 euro = 144,97 euro
  • Beurs              -> 163,00 euro – 42,70 euro = 120,30 euro
    

Overige studenten die later incheckten zijn eerder uitzonderlijk, maar krijgen volgens dezelfde methode de dagen dat ze niet aanwezig waren, de huur niet aangerekend, of dienen aan de hand van een creditnota dit bedrag verminderd: deze dagen dien je niet te betalen en mag je dus aftrekken van de gewone factuur.

Daarenboven krijgen jullie een EGW-korting (elektriciteit, gas en water) overeenkomstig bovenstaande huurberekening. De EGW-korting zal hoogstwaarschijnlijk worden omschreven als 'Korting niet-gebruik van EGW'. Het complete factuur ziet eruit als volgt;

Het uiteindelijk te betalen bedrag is dan ook

 • voor huur vanaf 01.06.2020:
  • Geen beurs      -> 284,00 euro - 30,00 euro = 254,00 euro
  • Bijna beurs      -> 183,00 euro - 30,00 euro  = 153,00 euro
  • Beurs               -> 163,00 euro - 30,00 euro  = 133,00 euro

 

 • 2 juni – 8 juni (8 juni)
  • Geen beurs     -> 217,73 euro – 23,00 euro = 194,73 euro
  • Bijna beurs     -> 144,97 euro – 23,00 euro = 121,97 euro
  • Beurs              -> 120,30 euro – 23,00 euro = 97,30 euro

Heb je geen uitzondering gekregen en ben je niet teruggekeerd naar jouw wooneenheid?

Dan betaal je uiteraard geen huur voor de maand juni (2020) en krijg je een creditnota overeenkomstig jouw beursstatuut.
Dit resulteert in een nulfactuur voor deze maand.

 • Geen beurs     -> -284,00 euro
 • Bijna beurs      -> -183,00 euro
 • Beurs              -> -163,00 euro
   

Frequently Asked Questions

 1)      Door omstandigheden heb ik de factuur van juni helemaal nog niet betaald.
Dit is normaal: je kreeg eerder nog geen factuur toegestuurd voor de maand juni.


2)       Wat met de reeds ontvangen factuur van eerdere maanden?
De bedragen die aan de student via een rechtzetting achteraf gecrediteerd werden, zullen in mindering gebracht worden van eventueel nog openstaande facturen. 
Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS. 
Vb. Indien de factuur van april nog niet betaald werd, kan je dus een creditnota aftrekken van de oorspronkelijke factuur van april. Het resterend bedrag is nog verschuldigd.
Een overzicht van de nog openstaande facturen kan je terugvinden in OASIS.


3)      Wat met reeds (al dan niet teveel) betaalde huurgelden voor juni?
Indien je toch al de factuur betaald hebt, zonder de factuur af te wachten, zullen deze gelden correct manueel afgeboekt worden.
Dit zal enige tijd in beslag nemen, dus niet meteen panikeren.

De bedragen die aan de student achteraf gecrediteerd werden, of de verschillen tussen de eindfactuur en de door jou betaalde bedragen, zullen in mindering gebracht worden van eventueel nog openstaande facturen.
Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS.

4)      Door omstandigheden had ik al voor juni betaald, maar slechts een gedeelte/teveel?

Indien je toch al de factuur betaald hebt, zonder de factuur af te wachten, zullen deze gelden correct manueel afgeboekt worden.
Dit zal enige tijd in beslag nemen, dus niet meteen panikeren. Schrijf met de gestructureerde mededeling van de ontvangen factuur de rest van het verschuldigde bedrag over.

Indien je – na aftrek van de creditnota's op de uitgestuurde factuur –  teveel hebt betaald, én je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS.
Indien je - na aftrek van een creditnota op de oorspronkelijke factuur – nog een verschuldigd bedrag hebt, ben je deze nog verschuldigd.

5)      Kan je de factuur niet onmiddellijk betalen?
Je hebt 60 dagen de tijd om de rekening te betalen, de uiterste betaaldatum staat op de factuur.
Beschik je echter als gevolg van de coronacrisis over minder inkomsten waardoor je het financieel moeilijk hebt? Dan kom je eventueel in aanmerking voor een tussenkomst op maat vanuit de Sociale Dienst of een afbetalingsplan bij de Financiële Dienst. Gelieve desgevallend contact op te nemen via  

6)      Kan ik een overzicht terugvinden van alle bedragen die nog moeten betaald worden of mijn gegevens wijzigen?

Op OASIS kan je alle openstaande facturen/creditnota’s bekijken.
Er zijn echter nog facturen op komst:

  • in de week van 04.09 verwachten we de factuur van juni uit te sturen.
  • in de week van 14.09 verwachten we de factuur van juli uit te sturen.
  • in de week van 21.09 verwachten we de factuur van augustus uit te sturen.
  • in de week van 28.09 verwachten we de factuur van september uit te sturen.
  • in de eerste dagen van oktober verwachten we de factuur van oktober uit te sturen.

Bekijk zeker jouw gegevens (onder andere bankrekeningnummer) en pas deze indien nodig aan.

7)     Kan ik mijn gegevens wijzigen?

Op OASIS kan je je eigen gegevens beheren.
Bekijk zeker jouw gegevens (onder andere bankrekeningnummer) en pas deze indien nodig aan.

 

8)     Ik betaal via een SEPA bankdomiciliëring. Wanneer zal de te betalen factuur aan de bank aangeboden worden?

De factuur van juni wordt aangeboden in de week van 15.09.2020.

De factuur van juli wordt aangeboden in de week van 29.09.2020.

De factuur van augustus wordt aangeboden in de week van 13.10.2020.

De factuur van september wordt aangeboden in de week van 27.10.2020.

De factuur van oktober wordt aangeboden in de week van 10.11.2020.

 

 
Voor de maand juni 2020 krijg je een EGW-korting van 40,00 euro. Jouw factuur werd als volgt berekend.

De EGW-korting zal hoogstwaarschijnlijk worden omschreven als 'Korting niet-gebruik van EGW'.

 • Geen beurs     -> 445,00 euro – 40,00 euro = 405,00 euro
 • Bijna beurs     -> 346,00 euro – 40,00 euro = 306,00 euro
 • Beurs              -> 326,00 euro – 40,00 euro = 286,00 euro

Frequently Asked Questions

 1)      Door omstandigheden heb ik de factuur van juni helemaal nog niet betaald.
Dit is normaal: je kreeg eerder nog geen factuur toegestuurd voor de maand juni.


2)       Wat met de reeds ontvangen factuur van eerdere maanden?
De bedragen die aan de student via een rechtzetting achteraf gecrediteerd werden, zullen in mindering gebracht worden van eventueel nog openstaande facturen. 
Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS. 
Vb. Indien de factuur van april nog niet betaald werd, kan je dus een creditnota aftrekken van de oorspronkelijke factuur van april. Het resterend bedrag is nog verschuldigd.
Een overzicht van de nog openstaande facturen kan je terugvinden in OASIS.


3)      Wat met reeds (al dan niet teveel) betaalde huurgelden voor juni?
Indien je toch al de factuur betaald hebt, zonder de factuur af te wachten, zullen deze gelden correct manueel afgeboekt worden.
Dit zal enige tijd in beslag nemen, dus niet meteen panikeren. 

De bedragen die aan de student achteraf gecrediteerd werden, of de verschillen tussen de eindfactuur en de door jou betaalde bedragen, zullen in mindering gebracht worden van eventueel nog openstaande facturen. 
Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS.

4)      Door omstandigheden had ik al voor juni betaald, maar slechts een gedeelte/teveel?

Indien je toch al de factuur betaald hebt, zonder de factuur af te wachten, zullen deze gelden correct manueel afgeboekt worden.
Dit zal enige tijd in beslag nemen, dus niet meteen panikeren. Schrijf met de gestructureerde mededeling van de ontvangen factuur de rest van het verschuldigde bedrag over.

Indien je – na aftrek van de creditnota's op de uitgestuurde factuur –  teveel hebt betaald, én je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS. 
Indien je - na aftrek van een creditnota op de oorspronkelijke factuur – nog een verschuldigd bedrag hebt, ben je deze nog verschuldigd.

5)      Kan je de factuur niet onmiddellijk betalen?
Je hebt 60 dagen de tijd om de rekening te betalen, de uiterste betaaldatum staat op de factuur.
Beschik je echter als gevolg van de coronacrisis over minder inkomsten waardoor je het financieel moeilijk hebt? Dan kom je eventueel in aanmerking voor een tussenkomst op maat vanuit de Sociale Dienst of een afbetalingsplan bij de Financiële Dienst. Gelieve desgevallend contact op te nemen via  

6)      Kan ik een overzicht terugvinden van alle bedragen die nog moeten betaald worden?

Op OASIS kan je alle openstaande facturen/creditnota’s bekijken. 
Er zijn echter nog facturen op komst:

 • in de week van 04.09 verwachten we de factuur van juni uit te sturen
 • in de week van 11.09 verwachten we de factuur van juli uit te sturen
 • in de week van 18.09 verwachten we de factuur van augustus uit te sturen
 • in de week van 25.09 verwachten we de factuur van september uit te sturen
 • in de laatste dagen van september verwachten we de factuur van oktober uit te sturen, zoals gewoonlijk.

Bekijk zeker jouw gegevens (onder andere bankrekeningnummer) en pas deze indien nodig aan.

7)     Kan ik mijn gegevens wijzigen?

Op OASIS kan je je eigen gegevens beheren.
Bekijk zeker jouw gegevens (onder andere bankrekeningnummer) en pas deze indien nodig aan.

 

8)     Ik betaal via een SEPA bankdomiciliëring. Wanneer zal de te betalen factuur aan de bank aangeboden worden?

De factuur van juni wordt aangeboden in de week van 15.09.2020.

De factuur van juli wordt aangeboden in de week van 29.09.2020.

De factuur van augustus wordt aangeboden in de week van 13.10.2020.

De factuur van september wordt aangeboden in de week van 27.10.2020.

De factuur van oktober wordt aangeboden in de week van 10.11.2020.

 


Voor de maand juni 2020 krijg je een EGW-korting van 60,00 euro. Jouw factuur werd als volgt berekend.

De EGW-korting zal hoogstwaarschijnlijk worden omschreven als 'Korting niet-gebruik van EGW'.

 • Factuur           -> 527,00 euro – 60,00 euro = 467,00 euro

Frequently Asked Questions

 1)      Door omstandigheden heb ik de factuur van juni helemaal nog niet betaald.
Dit is normaal: je kreeg eerder nog geen factuur toegestuurd voor de maand juni.


2)       Wat met de reeds ontvangen factuur van eerdere maanden?
De bedragen die aan de student via een rechtzetting achteraf gecrediteerd werden, zullen in mindering gebracht worden van eventueel nog openstaande facturen. 
Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS. 
Vb. Indien de factuur van april nog niet betaald werd, kan je dus een creditnota aftrekken van de oorspronkelijke factuur van april. Het resterend bedrag is nog verschuldigd.
Een overzicht van de nog openstaande facturen kan je terugvinden in OASIS.


3)      Wat met reeds (al dan niet teveel) betaalde huurgelden voor juni?
Indien je toch al de factuur betaald hebt, zonder de factuur af te wachten, zullen deze gelden correct manueel afgeboekt worden.
Dit zal enige tijd in beslag nemen, dus niet meteen panikeren. 

De bedragen die aan de student achteraf gecrediteerd werden, of de verschillen tussen de eindfactuur en de door jou betaalde bedragen, zullen in mindering gebracht worden van eventueel nog openstaande facturen. 
Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS.

4)      Door omstandigheden had ik al voor juni betaald, maar slechts een gedeelte/teveel?

Indien je toch al de factuur betaald hebt, zonder de factuur af te wachten, zullen deze gelden correct manueel afgeboekt worden.
Dit zal enige tijd in beslag nemen, dus niet meteen panikeren. Schrijf met de gestructureerde mededeling van de ontvangen factuur de rest van het verschuldigde bedrag over.

Indien je – na aftrek van de creditnota's op de uitgestuurde factuur –  teveel hebt betaald, én je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS. 
Indien je - na aftrek van een creditnota op de oorspronkelijke factuur – nog een verschuldigd bedrag hebt, ben je deze nog verschuldigd.

5)      Kan je de factuur niet onmiddellijk betalen?

Je hebt 60 dagen de tijd om de rekening te betalen, de uiterste betaaldatum staat op de factuur.
Beschik je echter als gevolg van de coronacrisis over minder inkomsten waardoor je het financieel moeilijk hebt? Dan kom je eventueel in aanmerking voor een tussenkomst op maat vanuit de Sociale Dienst of een afbetalingsplan bij de Financiële Dienst. Gelieve desgevallend contact op te nemen via  

6)      Kan ik een overzicht terugvinden van alle bedragen die nog moeten betaald worden?

Op OASIS kan je alle openstaande facturen/creditnota’s bekijken. 
Er zijn echter nog facturen op komst:

 • in de week van 04.09 verwachten we de factuur van juni uit te sturen
 • in de week van 11.09 verwachten we de factuur van juli uit te sturen
 • in de week van 18.09 verwachten we de factuur van augustus uit te sturen
 • in de week van 25.09 verwachten we de factuur van september uit te sturen
 • in de laatste dagen van september verwachten we de factuur van oktober uit te sturen, zoals gewoonlijk.

Bekijk zeker jouw gegevens (onder andere bankrekeningnummer) en pas deze indien nodig aan.

7)     Kan ik mijn gegevens wijzigen?

Op OASIS kan je je eigen gegevens beheren.
Bekijk zeker jouw gegevens (onder andere bankrekeningnummer) en pas deze indien nodig aan.

 

8)     Ik betaal via een SEPA bankdomiciliëring. Wanneer zal de te betalen factuur aan de bank aangeboden worden?

De factuur van juni wordt aangeboden in de week van 15.09.2020.

De factuur van juli wordt aangeboden in de week van 29.09.2020.

De factuur van augustus wordt aangeboden in de week van 13.10.2020.

De factuur van september wordt aangeboden in de week van 27.10.2020.

De factuur van oktober wordt aangeboden in de week van 10.11.2020.