Je belastingen en die van je ouders

Per persoon ten laste krijgen je ouders een belastingsvermindering. Wanneer je dit jaar meer verdient dan de bedragen hieronder, dan val je weg als persoon ten laste en verliezen je ouders volgend jaar hun belastingvermindering op hun belastbaar inkomen (meer bepaald op de belastingsvrije som; zie aanslagbiljet ouders) en zullen zij dus meer moeten betalen of minder terug trekken.


Concreet komt het hier op neer:

  • wanneer je ten laste bent van gehuwde ouders, mag je € 7.272,5 bruto verdienen.
  • wanneer je ten laste bent van een alleenstaande ouder, mag je € 9.210 bruto verdienen.

Je blijft voor de belastingen persoon ten laste van je ouders wanneer je op 1 januari van het jaar waarin je je belastingbrief invult nog thuis gedomicilieerd staat.

Wanneer je alimentatiegeld krijgt, dan dien je deze 80% mee te rekenen als bestaansmiddelen.

Zelf belastingen betalen

Je betaalt zelf belastingen wanneer je meer dan € 13.242,86 bruto belastbaar inkomen hebt.

Ook wanneer je geen belastingen moet betalen, moet je een belastingformulier invullen om je eventueel vooraf betaalde bedrijfsvoorheffing terug te krijgen.
Bedrijfsvoorheffing is een voorschot op je belastingen. Dit wordt verplicht afgehouden van je loon door je werkgever van zodra je meer dan €540 bruto per maand verdient.

Je werkgever is verplicht je een fiscale fiche (281.10 fiche) te bezorgen!


Wanneer je werkt met vrijstelling van RSZ, ten belope van 475-dagen, moet je werkgever geen bedrijfsvoorheffing afhouden van je loon.