Ga kritisch om met bronnen

  • Neem bronnen niet kritiekloos over en geef betwistbare elementen niet mee als 'waarheid' in je tekst.

Los dit op door te zeggen: " althans naar eigen zeggen" of "volgens X zelf..."

  • Wees op je hoede voor omstreden gegevens: put daarom zeker niet uit één bron die je dan als waarheid meegeeft. 

Los dit op door te zeggen: "Het is bekend dat hierover onenigheid bestaat. " Maar lees er zeker ook andere bronnen op na om te weten wat voor- en tegenstanders zeggen.