Methodologie

  • Werk altijd volgens een bepaalde methodologie.
  • Geef expliciet aan welke methode jij gebruikt.
  • Beschrijf de methodologie zeker in een apart hoofdstuk als je onderzoek experimenteel is.

bv. een vergelijkende methode, een historisch verklarende methode,...

Wat staat er in het hoofdstuk Methodologie?

  1. Wat is het onderzoeksopzet?
  2. Volgens welke methode worden de gegevens verzameld en geanalyseerd?
  3. Welke stappen worden gevolgd?
  4. Waarom heb je deze methodologie gebruikt?

bv. voor literatuurwetenschappers die enkel een literatuurstudie doen: Door middel van welke zoektermen heb je je zoekstrategie bepaald? Hoe heb je de zoektocht beperkt en gestuurd?

bv. voor biomedische wetenschappers: Geef een beschrijving van de methode, de patiënten, de materialen, de experimenten zodat alles reproduceerbaar is.

Voorbeeld

Hier vind je een gecorrigeerde Methodologie van volgende masterproef in de Burgerlijke Ingenieurswetenschappen:

Claeys, Nathan (2014). Domein-afhankelijke sentimentdetectie op Twitter. Masterproef. UGent.

Twijfel je nog?

Consulteer L. POLLEFLIET: Schrijven: van verslag tot eindwerk. p. 38-63

Consulteer L. DE WACHTER, C. VAN SOOM: Academisch schrijven: Een praktische gids. p. 43-61.