Doelpubliek, voorkennis en accreditatie

Doelpubliek

Deze lessenreeks op universitair niveau is samengesteld voor personen die beroepshalve te maken hebben met ons gedrag in een sociale context. Velen hebben in hun professionele vorming nauwelijks of geen kennis gemaakt met gen-cultuur co-evolutie, de evolutietheorie, evolutionaire psychologie, gedragsecologie of sociobiologie. Daardoor vallen ze terug op hun 'intuïtieve biologische kennis' die al te vaak fout zit. De gevolgen van die misvattingen zijn niet vrijblijvend in het kader van de uitoefening van hun beroep.

De doelgroep gaat van psychologen en pedagogen, over medisch en verplegend personeel en welzijnswerkers, tot personen in de juridische sector en politionele diensten. Ook mensen in de politiek en de administratie hebben baat bij het volgen van deze lezingen. Verder is de lessencyclus ook een aanrader voor elkeen met persoonlijke interesse in de menselijke natuur.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist van biologie of wetenschappen.

Accreditatie

Accreditatiedossiers werden ingediend en bekomen bij de volgende instanties.

1. Orde van Vlaamse Balies (o.v.)

Een aanvraag tot accreditatie voor advocaten is ingediend voor 3 niet-juridische punten per sessie, m.a.w. een totaal van 21 niet-juridische punten voor wie elke avond bijwoont.

2. RIZIV (o.v.)

Een aanvraag tot accreditatie voor artsen en apothekers-biologen werd aangevraagd.

3. FOD Justitie - IGO

Een aanvraag werd ingediend opdat magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde opdat de inschrijvingsprijs ten laste valt van de begroting van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO).

4. Federale Bemiddelingscommissie

De cursus werd niet erkend in het kader van de door erkende bemiddelaars te volgen permanente vorming.