Gratis inleidende sessie: Bijscholingen aardrijkskundige thema's met een wetenschappelijke blik

Doelgroep

Leerkrachten aardrijkskunde in de 3e graad van het secundair onderwijs.

Kadering

Aardrijkskunde behoort - zowel in het secundair als in het hoger onderwijs - tot het domein van de exacte wetenschappen.

Kijken we naar de onderwerpen die in de derde graad aan bod komen, dan kan de link met andere wetenschapstakken (biologie, chemie, fysica en wiskunde) duidelijk worden gelegd. Toch wordt deze link (te) weinig gelegd. Te vaak wordt niet echt ingegaan op de exacte achterliggende wetenschap bij bijvoorbeeld de uitloging en aanrijking in bodems, de wiskundige achtergrond van projecties, de fysica van atmosferische processen, enz.

Om deze link duidelijker te leggen en het vak tegelijkertijd duidelijker te plaatsen binnen de STEM-vakken organiseert de Faculteit Wetenschappen van de Universiteit Gent vanaf 2016-2017 bijscholingen die telkens één aardrijkskundig thema benadert vanuit de 'big ideas' binnen de wetenschappen. Daarbij wordt bij elk thema de link en samenhang tussen de verschillende wetenschappelijke invalshoeken bekeken.

Dit concept wordt uitgelegd met concrete voorbeelden tijdens een gratis inleidende sessie. In de komende schooljaren wordt dit concept uitgewerkt in afzonderlijke  bijscholingen rond specifieke thema's: cartografie, platentektoniek, gesteenten, kosmografie.

Praktische informatie

  • Datum: woensdag 25 mei 2016
  • Tijdstip: 14u-17u30
  • Locatie: Universiteit Gent, Campus Sterre, Krijgslaan 281, 9000 Gent. Gebouw S8.
  • Lesgever: Luc Zwartjes
  • Organisatie: De vakgroep Geografie van de Universiteit Gent is een erkend Center of Excellence van het Digital Earth Network en heeft als doelstelling ruimtelijk denken te introduceren in het secundair onderwijs via diverse activiteiten. Deze nascholing is er één van.
  • Prijs: Deze inleidende sessie is gratis.
  • Inschrijven: Inschrijven kan via de EventManager.